handdator

Visa fullständig version : Konvertering till Disgenorter31581
2016-01-10, 19:31
I Disgen 2016 visas totalt antal ortsreferenser och antal som återstår.
I båda rutorna står samma siffra varje gång man startar oavsett hur många konverterade orter man gjort. Jag hae gjort 2000 konverteringar på en session och när jag startade nästa gång stod det samma antal återstående ortsreferenser som när jag startade från början.
Jag gjorde några stickprovskontroller av materialt jag kört men vet fortfaranade inte om konverteringen blev sparad eller ej. I dag har jag kört 10, 100,300,500 konverteringar och det verkar som om de konverterade orterna sparas.
VARFÖR VISAR INTE DISGEN HUR MÅNGA ORTREFERENSER SOM ÄR KVAR ATT KONVERTERA?

31581
2016-01-10, 19:58
NOTISEN ADRESS
Adress: kommer nu upp som en Disgenort att konvertera. Det kanske jag vill ibland men användaren måste kunna klicka en ruta "ej Disgenort" för att slippa få med dena varje gång man konverterar. Bara ett litet tips.

Christer
2016-01-10, 21:01
Felrapport finns (#2414)

C-J Gustafsson
2016-01-17, 13:33
Bra om man kan avgränsa till bestämda notistyper men det skulle också vara bra att kunna avgränsa omfånget, t.ex. via flaggor eller via söklista.

Då kan man göra konverteringen i omgångar eller begränsa bort orter som finns på någon temporär flagga.

Christer
2016-01-17, 19:29
Den möjlighet som erbjuds för tillfället är ändå att göra det i omgångar eftersom du kan återstarta där du befann dig senast.

C-J Gustafsson
2016-01-17, 19:45
Ja, jag vet men det massor av "ändra ej". Jag tänkte bara som förslag till framtida utveckling.