handdator

Visa fullständig version : Sökfunktionen31581
2016-01-14, 12:29
När man vill söka på född eller död Datum finns i nya disgen möjlighet att skriva in delar av datum t.ex. födelsemånad. Bra tänkte jag, äntligen, och söker på födelsemånad 11.
Svaret blir alla personerna i databasen oavsett vilken månad de är födda.
Kollar samma sak för ett visst datum-samma sak. Alla i Db kommer upp.
Kollar med månad plus dag. Alla i Db kommer upp.
När jag söker på årtal får jag bara det årtal jag söker plus frasen "efter". Totalt 203 träff.
När jag söker på årtal plus månad får jag även några träff där enbart årtal anges, men inte alla. Tot 56 träff.
I båda fallen kommer även fras "efter" med och det är ju OK, även om det var 700 år tidigare.
Frågan är hur man söker på fraser? Söker då i sökning på textnotiser på "efter 1656". Inget svar.
På datum kan man ju inte välja textnotis. Så var söker man?

Relationssökning-FEL??
När jag söker en persons biologiska barn blir träffen föräldrarna och när jag söker på personens biologiska föräldrar kommer barnen upp som sökträff.
När jag söker personens partner, biologiska syskon, blir det rätt.
Däremot saknar jag möjligheten att söka på personens halvsyskon.

Christer
2016-01-15, 08:17
Tanken att söka på bara månad oavsett år har inte slagit mig - när har du behov av det?
Sökning på datumfras har vi inte implementerat. Finns det någon mer som har behov av det?

Relationssökning:
När jag söker personer som heter Sven som har biologisk förälder som heter Christer får jag rätt träffar.
När jag söker personer som heter Christer som har biologiskt barn som heter Sven får jag rätt träffar.
Jag har noterarat ett förbättringsförslag att kunna söka personer (med vissa egenskaper) som har biologiska halvsyskon, dvs att de har en och endast en gemensam förälder, med vissa egenskaper. (#2426)

AlfChr
2016-01-15, 10:46
Jeg har notert noen personer med ????-<mm>-<dd> da dag og måned for hendelse er kjent, men årstall ukjent (f.eks. at en person i sin bibel har skrevet at Ole ble født 3. januar, men ikke har husket å skrive årstall og årstall ei heller fremgår av andre ting :-( Da er søk på måned ok.

31581
2016-01-15, 18:20
Jag provade som du skrev att skriva född ????-11-01 för en ny person men får felmeddelande "dag måste vara mellan 0 och 0 för detta år."
SÅ DET GÅR INTE.
Vad jag egentligen menade är att om jag vill söka på alla i min databas som är födda den 23 November ELLER ALLA SOM ÄR FÖDDA DEN 23. Ingen av dessa båda sökningar är möjliga.

Christer
2016-01-17, 19:38
Christer, det är riktigt att den funktionaliteten inte finns.

31581
2016-01-18, 02:51
Vad menar då Alf Christophersson i Norge. Han påstår ju att man kan skriva okänt år med ???? men jag kan inte göra det. Vad har han för program egentligen??

tommypeters
2016-01-19, 15:07
Han menar att han också har tillfällen när han ser behov av den funktionen. Jag har också något sådant enstaka exempel.

Christer
2016-01-20, 07:30
Tommy, kan du visa mig ett par exempel så attj ag kan förstå behovet.

tommypeters
2016-01-20, 10:59
Svårt att ge dig ett par exempel om jag har "något enstaka"... ;-)

Det jag har är något liknande Alfs exempel, ett gammalt brev till släktingar där hon skriver att hennes bror fått en son den 10 december men det finns ingen datering av brevet så två år är möjliga.

31581
2016-01-20, 11:15
Jag tror inte att Alf menar att det är en funktion han önskar. Han skriver att han använder funktionen:

"Jeg har notert noen personer med ????-<mm>-<dd> da dag og måned for hendelse er kjent, men årstall ukjent (f.eks. at en person i sin bibel har skrevet at Ole ble født 3. januar, men ikke har husket å skrive årstall og årstall ei heller fremgår av andre ting :-( Da er søk på måned ok. "

Ordet notert betyder noterat. Kan du förklara närmare Alf?

AlfChr
2016-01-20, 12:22
Beklager forvirring.
Jeg bruker ????-<mnd>?? f.eks. ved registrering.

Siden jeg som utvikler av DISNorges GEDtreff (som brukes til å lage DIS-Norges DIStreff-data så kjører jeg GEDCOM-eksport og kverner gjennom GEDTreff i analysemodus (forutsetter aktivt DISBYT-bidrag, dvs. har bidragsstatus 6, dvs. mn. 1000 personer trukket ut til DISBYT siste 2 år eller min. 100 trukket ut siste år) og åpner datofeilene med tilhørende personer og har i oppsettet valgt Disgen 8.2d som slektsprogram kan jeg i ro og mak høyreklikke på de personer jeg bør arbeide mer med og velge visning i Disgen, og voila får jeg vedkommende person aktiv :-)

Allle medlemmer i F'oreningen DIS som har aktive bidrag i DISBYT kan bruke GEDtreff.

Men, det kan ta noe tid før adgang åpnes da synkroniseringen foregår manuelt, dvs. jeg får tilsendt en gang i blant en fil som inneholder bidragsstatus for det enkelte medlem.

GEDtreff er dog lite testet for bruk i Sverige, så det kan være det ikke fungerer.

I og med DIS-Norge for lengst har vedtatt, jfr. telefonsamtale med daværende kontaktperson for DIStreff, å kutte ut GEDtreff, så er det usikkert om det blir ny versjon, kun arbeide med egen rutine for eget arbeide når jeg har tid.
Så i det øyeblikk uttrekking av data til DIStreff fungerer med programmet som DISBYT-folk arbeider med er satt i drift vil kun medlemmer i DIS-Danmark kunne kjøre det.

AlfChr
2016-01-20, 12:27
Jag tror inte att Alf menar att det är en funktion han önskar. Han skriver att han använder funktionen:

"Jeg har notert noen personer med ????-<mm>-<dd> da dag og måned for hendelse er kjent, men årstall ukjent (f.eks. at en person i sin bibel har skrevet at Ole ble født 3. januar, men ikke har husket å skrive årstall og årstall ei heller fremgår av andre ting :-( Da er søk på måned ok. "

Ordet notert betyder noterat. Kan du förklara närmare Alf?

Siden jeg har flere på dette formatet (i og med at det i Disgen 8.2 og tidligere både registreres '????-12-?? og andre varianter (eller 'Godj-ul-og' :-) ) ser jeg også et stort poeng i å kunne søke alle omtalt i desember ol.

Eller fritekst også.