handdator

Visa fullständig version : DubblettsökningGöranC
2016-01-18, 11:27
När jag söker efter dubbletter så ligger verktygsfältet från fönstret "Sök efter dubbletter" kvar över fönstret "Arbete pågår" och skymmer. Jag kan i och för sig flytta undan det men då hamnar slutresultatet kanske inte där jag vill ha det. Kan jag trolla bort fältet?

Christer
2016-01-19, 07:23
Båda går att flytta till en annan plats på skärmen eller till en annan skärm för att det intetäcker arbetsytan. När analysen är klar går det att flytta tillbaka resultatfönstret om man vill.

GöranC
2016-01-19, 08:15
Ja, givetvis kan man hålla på och flytta runt fönstren om man inte kan vänta tills sökningen är klar men jag har svårt att tro att det är med avsikt man valt att låta delar av ett inaktivt fönster ligga kvar över ett aktivt. Nog vore det snyggast om det aktiva fönstret ("Arbete pågår") placeras överst.