handdator

Visa fullständig version : FlaggorC-J Gustafsson
2016-02-06, 23:09
Daniel sökte förslag på flagghantering i en annan tråd, men jag tyckte inte rubriken kändes rätt.

Jag var en flitig flockanvändare i 8:an men har funnit att flaggorna kan hantera mitt behov.

Jag använder det både för gruppering av egen släkt, personer från andra forskare och personer inom min specialforskning, glasblåsare. Nu har jag t.o.m. möjlighet att ange både min släkt och glasblåsare, vilket är fiffigt.
Urval av flaggor är lika smidigt som urval av flockar var. Faktiskt bättre, jag behöver inte markera flaggorna på nytt vid upprepade urval.

Mycket bra funktioner är:
Automatisk sättning av flagga motsvarande flock vid konverteringen.
Möjlighet att automatiskt sätta ny eller valfri flagga vid import.
Möjlighet att automatiskt sätta flagga vid nyregistrering.

Om de senare två ger dubbla flaggor har jag inte kollat.

Den enda funktion från flockar jag saknar är arvet vid nyregistrering.
Där skulle jag vilja markera en eller flera flaggor som skall ärvas (och ersätta nyregistreringsflaggan)
Barn till aktiv person med sådan flagga ärver den flaggan som förslag.
Föräldrar till aktiv person med en sådan flagga ärver också.

Riktigt fiffigt om man kan välja antingen arv nedåt, arv uppåt eller både ock.

akno
2016-02-07, 08:43
Jag kan också förlika mig med flaggor i stället för flockar men har också i praktiken upplevt svagheten till skillnad mot flockar. Flockar har för mig gjort det möjligt att enkelt hålla isär olika grenar i släkten, och gjort det lätt att plocka fram uppgifter om en enskild släkt. Funktionen arv vid nyregistrering skulle jag också önska fanns, det skulle underlätta den fortsatta nyregistreringen.

BrJohan
2016-02-07, 15:19
Jag kan försöka bidra till diskussionen om flaggor med följande:

Under de åtskilliga år jag använde Disgen 7 och 8 betraktade jag flaggor på två sätt. De var nyttiga då jag ville indikera någon viss egenskaps när- eller frånvaro. Å andra sidan var de mycket opraktiska då jag vill indikera något mera komplicerade tillstånd. I ytterligare andra fall saknades varje möjlighet att associera skalära värden till individer.

Med 'tillstånd' menar jag då t.ex. att relationen mellan en individ och en källa kan beskrivas med ett av elementen i mängden ("Relevant", "Sökt", "Funnen", "Ej funnen"). Motsvarande kan förvisso beskrivas med tre binärflaggor, men dock mycket opraktiskt.

Ett skalärt värde med anknytning till en individ är ex.vis "Antal barn", "Ålder vid första gifte", "Antal äktenskap", ...

Den databas som är den primära beståndsdelen i det system av programvaror som jag använder för min släktforskningsadministration, har försetts med möjlighet att namnge, lagra värden för och söka bland:
1. binära flaggor
2. tillståndsvariabler
3. skalärer.

Mina (nu kända) behov av individrelaterade egenskaper täcks därmed. Möjligen skulle familjer också kunna förses med något motsvarande.

Jag vet inte om Disgenanvändare i allmänhet upplever motsvarande behov, men måhända ...?

kallstrand
2016-02-11, 14:26
Jag är och har varit en hängiven flockanhängare. Både för att dela upp exempelvis far- och mors , min hustrus släkt. Men även ett flertal som man då kan kalla ingifta släkter. De ovanstående skulle jag naturligtvis kunna slå ihop till en flock eftersom de har koppling till varandra. Men jag har även använt flockar till släkter som inte alls har någon koppling till min egen. Den stora fördelen som jag ser det att det är väldigt enkelt att skifta mellan flockar, om man vill jobba med speciell släktgren.
Alternativet i Disgen 2016 är väl att jobba med olika arkiv, alternativt med flaggor? Är det lika enkelt att skifta mellan olika markerade flaggor? Läste i någon tråd här på forumet att det inte var lika enkelt? Vid fortsätt registrering hamnar den nya personen i rätt fd. flock alternativ flagga? Jag tänkte alternativt använda möjligheten att återanvända mina flocknamn vid konverteringen.
Vinner jag något på att flytta över en del flockar till nytt arkiv innan konverteringen?

C-J Gustafsson
2016-02-11, 15:39
Åke, det blir lite både ja och nej på dina frågor.

Det som inte fungerar i Disgen 2016 är att nya medlemmar automatiskt får samma flagga som föräldrar.
Flaggan måste man sätta själv men det är en ganska enkel hantering och finns med när man registrerar en ny person.

Vid konverteringen får varje flock en egen flagga med sitt flocknamn. Det kan vara praktiskt att behålla det, då känner man ju igen sig.
Tidigare kunde en person bara tillhöra en flock, nu kan en person ha flera flaggor.

Vid sökning och urval är det lätt att ta med eller inte ta med vissa flaggor, lika enkelt som i Dg8.

En finess som jag utnyttjat är att sätta en flagga på alla nyregistreringar. Vid registringen ändrar jag då flaggan till den rätta. Skulle jag missa det är det lätt att göra en sökning med just den flaggan, det skall ju inte finnas några personer med den.

Man kan också färgsätta vissa flaggor som då blir markerade i familjeöversikten.