handdator

Visa fullständig version : Antalet efternamn i EfternamnsregistretEdgar
2016-02-15, 18:22
Vid HTML-export i Disgen 8.2d (jag har testat med mallarna 8 och 10) står efter varje efternamn i Efternamnsregistret ett tal, som jag antar skall ange antalet förekomster av det efternamnet ([DGEfternamnAntal] i HTML-mallen). Men det tal, som står där, är ungefär tre gånger så stort som det verkliga antalet förekomster av efternamnet. Se bifogade bilder i följande ordning:
1) Mall 8 Efternamnsregistret
2) Mall 8 motsvarande ställe i Personregistret
3) Mall 10 Efternamnsregistret
4) Mall 10 motsvarande ställe i Personregistret

Christer
2016-02-16, 07:49
Om du tittar på Göransdotter, så ser du att hob har (2) efter sitt namn och sedan finns en rad i nästa steg. På raden kan du dels klicka på länken och dels på själva tavelsymbolen. Dvs att hennes namn förekommer på två olika platser.
Så jag vill mena att detta är korrekt.

Edgar
2016-02-16, 08:36
OK.
Den för mig omedelbara tolkningen av talet efter efternamnen var antalet personer i databasen med det efternamnet. Det var alltså fel.
Talet anger i stället i hur många ansedlar namnet förekommer bland egna, partners (inklusive oäkta barns) och föräldrars ansedlar (i ansedlar med direkt knytning till probanden). Med den tolkningen ser antalet ut att stämma.
Med min första tolkning skulle talet ha varit användbart för statistik över antalet efternamn, men det går alltså inte så som det är utformat nu.
Tack för svaret! Ha det bra!