handdator

Visa fullständig version : DubbletterHans S
2016-02-22, 16:18
När man har upptäckt att man har matat in samma person på två ställen, finns det då något sätt att göra dessa två personer till en? Då vill man ju helst få med notiser och källreferenser från båda inmatningarna och barn och föräldrar, som kanske bara finns på ena stället.

Christer
2016-02-23, 08:24
Under Redigera finns funktionen Flytta/Koppla som ger dig två familjeöversikter intill varandra. Med utgångspunkt från den så kan du ordna upp dina dubbletter. Funktionen finns även i dubblettsökningen som en ikon i toppraden. Markera en rad och klicka på den.

Hans S
2016-02-23, 10:22
Tack för svar Christer. Funktionen flytta/koppla är jag bekant med. Problemet är att det innebär en del manuellt hanterande att kombinera notiserna från de "båda" registrerade personerna till en. Barnen kanske bara finns på det ena stället och notiserna (födelse, död etc.) kan vara olika fullständiga. När man väl har fått allt på en plats ska den andra personen raderas manuellt. Det som hände mig var att jag i efterhand började undra om jag möjligen hade glömt att överföra en flyttnotis från den raderade personen. Då blev min önskan att det skulle ha funnits en knapp "förena", som gjorde att alla registrerade uppgifter från de "båda" personerna kombinerades till en person innan den som blivit överflödig raderades. Men det är kanske en ogenomförbar önskedröm?
Hans

Christer
2016-02-23, 11:09
Jag menar att det är många ställningstagande man måste göra för att slå ihop två personers notiser på fältnivå. Till detta kommer att hantera vilka relationer till föräldrar, partners och barn som är korrekta och ska väljas resp ta bort.
I dessa fall tro jag inte att tekniken ska göra arbetet åt mig.

Hans S
2016-02-23, 13:17
Skulle kanske kunna lösas genom att frågor ställs, som användaren får svara på, men jag accepterar din inställning.
Tack för konversationen.
Hans