handdator

Visa fullständig version : Familj med endast en individ.akno
2016-02-27, 14:11
Jag har börjat testa min databas med RGD men förstår inte hur jag skall finna listade familjer med en individ.

Exempel: Id F1005 - Familj

Det kan inte vara en personidentitet eftersom kontrollen gjordes på en söklista som startade med 1990 och uppåt. Jag har inte lyckats lura ut hur jag skall tolka listan och behöver hjälp. Alla andra fellistor klarar jag av. Jag kör Dis 2016.

C-J Gustafsson
2016-02-27, 18:13
openRGD bearbetar GEDCOM filen radvis och har därför inte någon mer information att ge tillbaka.

I gamla Disgen kunde man söka på ett familjenummer men tyvärr har man tagit bort en egen identitet på familjen i Disgen 2016.
När GEDCOM filen skapas får familjerna bara ett nummer från 1 och uppåt.

Det enda råd jag kan ge är att man måste starta GEDCOM filen i en textläsare och sedan där söka på numret, t.ex. @F1005@ FAM
På raderna under hittar man personidentiteter för HUSB, WIFE eller CHIL. Den identiteten står inom två stycken snabel-a

Denna identitet söker man då med i Disgen 2016. Då kan man få reda på om det bara finns en individ i relationen.

Detta fenomen med icke kompletta familjer uppstår oftast när man skapar GEDCOM filen på ett urval ur databasen. Det kan t.ex. bero på att maken/makan eller barn inte ingår i de utvalda flockarna.

Skapar man en avgränsad GEDCOM fil via söklista kan man med fördel göra tilläggen "Utöka söklistan" med partner och eventuellt även med barn.

tommypeters
2016-02-29, 19:15
Det kan också, i alla fall i Family Tree Maker, uppkomma när man slår samman dubbletter - eller har i alla uppkommit tidigare. De som jag kollat av mina "ensampersoner" är både med i någon "riktig" familj och som ensam i en egen familj. Så för mig verkar de flesta ha uppkommit genom en merge-bugg, jag har i verkligheten ett enda stort sammanhängande träd.

Den andra möjligheten är förstås att mitt träd länkas via levande personer som tas bort vid GEDCOM-exporten och kvar finns en ensam, olänkad person. Men jag vet inte om denne då hör till någon (egen) familj?

C-J Gustafsson
2016-02-29, 19:43
Om dom blivit en rest från en merge så borde ju en ny dubblett kontroll göras.

Vid borttag av levande personer kan relationskedjor brytas vilket ibland kan ställa till problem.
Har man möjlighet att välja är anonymisering av levande en bättre metod.
GEDCOM kräver att individer och relationer refererar till varandra.

tommypeters
2016-02-29, 20:08
Personen har inte blivit en rest, utan den misslyckade mergen har gjort att personen fått både sin korrekta familj men också någon rest från personen som mergats bort. Finns ingen logik i hur det blivit så, men det är det som är gemensamt i det lilla urval jag gjort.

Ska kolla hur Family Tree Maker hanterar anonymisering kontra borttagning.