handdator

Visa fullständig version : KällorMormorC
2016-03-25, 15:34
Har precis laddat ner dis2016 och stött på problem.
När jag från en notis vill kolla en källa pekar den på KÄLLOR SKAPADE AV KONVERTERINGEN istället för det källträdet jag skapat i Disgen 8.
Hur gör jag för att det ska bli som tidigare?

Torgny Larsson
2016-03-26, 15:14
I DG2016 är inte tillåtet att använda en grupp i källträdet som källreferens i en notis, vilket du tydligen gjort i Dg8.
Du kan läsa om detta i konverteringsanvisningen (http://www.dis.se/sv/verktyg/disgen-2016/konverteringsanvisning.html) på DIS hemsida.
Kolla efter rubriken "Källreferenser (3)", som beskriver ditt fall.

Carina
2016-03-27, 15:31
Ok! Det är säkert där problemet ligger. Men jag förstår inte hur jag ska ändra det. Det rör sig om 3186 notiser som ska ändras!

Torgny Larsson
2016-03-27, 15:55
Du behöver nog inte ändra i notiserna. Lampan vid fältet Källa är tänd, och pekar nu på en källa i källträdet, som har samma namn som den grupp den visade på i 8.2d.
Det du kan göra är att öppna Meny>Redigera>Källor (eller motsvarnde i verktygsfältet) och flytta de skapade källorna i gruppen "Källor skapade av konverteringen" till var du vill ha dem i källträdet, om du vill ha källarona strukturerade på något sätt.
De gamla grupperna från Dg8.2d är även de övertagna i Dg2016, men används inte längre som källreferenser,
de bör vara tomma, och i så fall kan du ta bort dem om du vill.

Carina
2016-03-27, 16:28
Jag är nog lite trögfattad för jag får inte någon rätsida på det. Menar du att jag ska flytta källor från "Källor skapade av konverteringen" till det stället i trädet som jag själv en gång skapat och som ligger under gruppen "Översta gruppen"? I så fall kan jag säga att det funkar inte - programmet låser sig direkt.

Carina
2016-03-27, 19:27
Jag tackar Torgny Larsson för suverän telefonsupport. Nu vet jag vad jag gjort för fel och hur jag ska åtgärda problemet. Arbetet påbörjat......!

31581
2016-03-29, 13:39
Jag har ungefär 500 unika "leverantörer" av Disbyt utdrag och jag gissar att minst hälften har strukturerat sina källor med enbart grupper.
Att Disgen 2016 vid konvertering gör om den sista gruppen till källa kan jag förstå. Varför den inte kan lägga tillbaka källan på samma ställe i källträdet är svagt och skapar ett nytt problem.
Det finns dom som använt strukturen församling-husförhör-husförhörsbok xyz-sid 32. ALLA nivåerna är grupper.

Efter konvertering hamnar en källa som heter sid.32 under "Källor skapade av konverteringen" medan församling-husförhör-husförhörsbok xyz finns kvar i sin struktur.
Att klippa/klistra i ett sånt läge är OMÖJLIGT!!

JAG föreslår att DIS skapar ett särskilt program som man först skall köra i DISGEN 8 som omvandlar den sista gruppen i varje källträd till källa och DÄREFTER kan man konvertera med sitt källträd intakt. Något annat är egentligen inte aktuellt. Tänk på hur det gick för HOGIA i slutet på 80-talet!

Vi kan ju inte begära att alla våra 25000 Disgen användare skall sitta 1000-tals timmar och göra något som en programsnutt gör på några sekunder! Jag kan garantera att vi kommer att förlora många Disgen-användare och kanske medlemmar om inte denna, som jag upplever det, BUGG åtgärdas.
Samma gäller problemet med konvertering av faddrar. Mer om det på avsett forum.

Rolf Persson
2016-03-31, 20:26
Jag tror det är viktigt att ni uttrycker detta tydligt till alla som tänkt sig konvertera till 2016.

Som jag påpekade i dec så har många av DISGEN-användarna använt den felaktiga beskrivning som publicerats i DISKULOGEN.

Jag kan köpa att ni inte vill ändra på de sätt konverteringen sker, men frågan är om ni inte MÅSTE tydligt påpeka detta "nya" kvalitetskrav på skillnaden källa - grupp.

När jag själv gjorde en ny test för någon vecka sedan så hade fler än 12 000 personer i mitt material fortfarande "Kyrkoarkiv" som källa, trots att jag i stort sett dagligen sedan i dec "byggt om" mina källor enligt Torgnys instruktion.

Någon forskning är inte att tänka på innan ombyggnaden är klar!

DanielBerglund
2016-04-01, 00:46
I vilken Diskulog var den beskrivningen publicerad? Det kanske står i tidigare inlägg men jag hittar det inte nu.

Att man kan referera till en grupp blev möjligt i 8.2 - det skulle givetvis ha varit förbjudet där som i 8.1 och 8.0, men felet uppmärksammandes nog aldrig.

Rolf Persson
2016-04-01, 20:53
När blir en tanke en sanning?

Jag måste be alla som läser mitt "ilskna" inlägg om ursäkt!

Under årens lopp har jag haft en del artiklar och insändare publicerade i DISKULOGEN. Någon av dem har berört begreppet källor. Originalen till dessa texter har jag samlat i en mapp som jag kallar just "DISKULOGEN". I den mappen finn en artikel som handlar om strukturerade källor. Den har fel såtillvida att den inte skiljer på "källor" och "grupp".

Men den har aldrig varit publicerad i DISKULOGEN!

Ytterligare en detalj som då skapar förvirring hos författaren är var grunden finns till alla de e-mail jag har fått som just handlar om den, aldrig publicerade, artikeln?

DanielBerglund
2016-04-01, 22:16
Intressant - jag satt just och letade efter den men hittar bara ett email från september 2011 där du nämner att du har 4 artiklar på lager varav en handlar om källor. Den som handlar om flockar kom ju i 94:an ungefär vid den tiden, men de tre andra verkar inte ha hittat ut i ljuset.

Jag tror dock att du har skickat artikeln till en del intresserade (hittade ett foruminlägg där du erbjuder dig att göra det) och kanske har någon snappat upp den och använt den i kursverksamhet så att den fått spridning på det viset? Men nu gissar jag bara.

Rolf Persson
2016-04-01, 22:55
Tack för lite uppmuntran...

Hur som helst tror jag att det är viktigt att ni informerar om det här problemet. Med tanke på den respons denna debatt haft här på forumet så finns det ju en risk att flera forskare annars blir irriterade på att deras tidigare beskrivna källor bara blir tex "Kyrkoarkiv"

"Felet" kan ju inte anmälas som programfel men är ett inmatningsfel.

Torgny Larsson
2016-04-01, 23:35
Information om de problem - som kan uppstå efter konverteringen till Dg2016 - på grund av att man i Dg8 refererat till grupper i källträdet, i stället för till källor eller hänvisningar, har funnits på DIS hemsida ända sedan Förutgåvan släpptes.
Med den skarpa versionen har dock inte denna information framförts tillräckligt tydligt, kan man tycka.

Jag har nu sett och förstått att när man valt struktur på sitt källträd, så har fantasin flödat. Massa olika varianter av användning av Grupper - Källor - Hänvisning finns. Det kan vara svårt att hitta en konverteringslösning som täcker alla. Och att få en bra automatik för alla varianter.

Ett exempel jag sett hos flera är att man definierat en källa, t.ex. "Hemsidor". Därunder har man lagt en mängd gruppdefinition med olika hemsidors namn, och att man sen refererat till dessa grupper i sina notiser (Det borde varit tvärtom Hemsidor som grupp, deras namn som källor).
I detta fallet ersätts vid konverteringen alla de underliggande gruppernas namn med den källa som finns överordnat dem, dvs. alla blir "Hemsidor".
Ni som har gjort på detta sättet bör rätta till det i Dg8.

Rolf Persson
2016-04-02, 08:11
Men den rutin du föreslagit, och ordnat en manual för, att manuellt omvandla den lägsta nivån till en överliggande källa torde väl kunna fungera, oavsett om man uttrycket sin "källa" som grupp - hänvisninge eller annat.

Om man använt en webb-adress/hemsida som källa för sina uppgifter lär inte gå att justera. Inte minst eftersom den källan, om den tex är en hänvisning till annan forskares hemsida, knappast funkar efter det att måladressen förmodligen ändras vid nästa hemsidesuppdatering.

"Det har ni aldrig sagt" kommer att vara en vanlig kommentar till DIS under de närmaste månaderna...

Jag tycker ju själv att det enklaste har varit att skylla på DIS. JAG gör ju inga fel...

Torgny Larsson
2016-04-02, 23:18
Lite förtydligande och svar på Rolf Perssons senaste inlägg.
1) Det är bara när du i Dg8 använt en GRUPP som källreferens (med lampan) i stället för en refereens till KÄLLA eller HÄNVISNING, som det är problem, och du måste åtgärda i Dg8 före konvertering.
2) Du har helt rätt i att det rekommenderade förfarande även fungerar i problemfallet med "Hemsidor". Dock lite modifierat.
Eftersom "Hemsidor" i problemexemplet är en Källa, och den borde varit en Grupp, så ordnar du det enklast genom att skapa en Grupp med samma namn (på lämpligt ställe).
Därefter skapar du därunder (på nästa nivå) de explicita Hemsidorna (eller vad det än är i ditt fall) som Källor med samma namn, och flyttar slutligen in respektive grupp (webadress) in under motsvarande nyskapade källa. Den ursprungliga "Källan" Hemsidor kommer alltså att tömmas, dess underliggande grupper flyttas ju.
Gör du så här kommer konverteringen att ordna till det korrekt för dessa.
3) Webadresser var bara ett exempel, kunde lika väl varit böcker, Disbyt-källor eller annat, bara för att exemplifiera referenser i Dg8 till en grupp som ligger under en källa.

Om du i DG8 gjort en hierarki av grupper, t.ex. Församling, Födelsebok, sidnummer, och använder både Födelsebok och sidnummer som källreferenser (lampan),
då måste du göra rutinen på både Församlingsboken (flytta in under en källa med samma namn) och sidnr (flytta in under en källa med samma namn).
I det senaste fallet borde du naturligtvis definierat Födelseboken som en källa, och sidnumret som en hänvisning,
men många har inte förstått det förfarandet.