handdator

Visa fullständig version : Gård, Församling alt. Församling, GårdC-J Gustafsson
2016-03-29, 13:58
Jag skulle önska att man enkelt kunde välja om man vill ha Församling, Gård i stället.

Nu kom detta under huvudrubrik Sök eftersom det blir där man ser nackdelen med Gård, Församling.
Det går inte att i en söklista kunna sortera ihop personer födda eller döda i samma församling om man varit oklok och angivit en underliggande nivå till församlingen.

Finns länder med underliggande nivåer kommer de heller inte samlade i söklistan.

Det blir liknande oordning i sortering med datum som innehåller texter, t.ex. beräknat.
Även där vore det tacksamt att kunna skifta ordningsföljd.

Christer
2016-03-30, 08:26
I vilka sammanhang anser du det viktigt? Bara vid sökning? Och för vilket ändamål?
Jag frågar eftersom det påverkar val av lösning.

C-J Gustafsson
2016-03-30, 09:40
Jag märkte olägenheten vid sortering av datum, att det inte blev rätt sorterat med alfanumerisk sortering och texter före årtalet.
Jag tror också att någon tidigare påpekat detta.

Samma olägenhet finns också på född och död när man angivit en underliggande nivå till församling.
Jag använder mig ofta av sortering på församling och datum för att så smidigt som möjligt kunna kolla och förbättra källor i födelse- och dödböcker. Då behöver man inte hoppa så mycket fram och tillbaka.
Nu måste jag begränsa en sådan sökning till en församling i taget men det kunde vara praktiskt att kunna ta ett län i taget för att inte riskera att missa någon församling.

Det är då framförallt för att få en mer praktiska sorteringar.

I övriga utdata, t.ex. ansedlar, GEDCOM filer, känns det mer konsekvent att gå från liten till stor med gård/by, församling (länskod) alternativt län i textform.
Vid utländska orter med tillägg av area, land.

Christer
2016-03-31, 10:52
Skulle man kunna tänka sig en valbar kolumn med endast födelse-/döds-församling?

C-J Gustafsson
2016-03-31, 11:44
Ja, för mitt exempel skulle det givetvis fungera. Gärna då också land i den kolumnen.

Är liknande tänkt för datum också??