handdator

Visa fullständig version : Filformat för databaser i Sveriges befolkning 1970 och 1980.Tjålmträsk
2011-01-18, 15:25
CD-skivorna Sveriges befolkning 1970 och Sveriges befolkning 1980 är utmärkta när man söker efter enskilda personer eller familjer. Om man som jag är ute efter alla boende i de olika byarna och gårdarna i en socken blir det problem. Sökmöjligheterna begränsas till boendeförsamling och adress. Eftersom postnummerområdena är relativt stora och adresser kan skrivas på olika sätt för familjer som bor intill varandra (t ex fack, box eller bara postnummer) kan man inte vara säker på att få med alla i en viss by. För varje enskild post (person) finns däremot fastighetsnummer resp. fastighetsbeteckning med. Enda sättet att säkert komma åt detta för ett större antal personer, är att skriva ut hela mantalslängden vilket kan röra sig om några tusen personer. Vad jag skulle vilja kunna göra är att komma åt databasen för resp. skiva för att kunna bearbeta den i Excel. Är detta möjligt?