handdator

Visa fullständig version : Utskrift av söklista fungerar inte tillfredställande.Bengt H
2016-04-03, 14:30
Jag har försökt skriva ut en söklista med 7 kolumner varav två är lite extra breda.

Se bifogade bilder. I Skärmklipp 1 syns förhandsvisningen av listan, i Utskrift sid.1 resp. sid.2 visas utskriften.

Programmet har delat upp utskriften i två delar varav den sista, med de två kolumnerna till höger, ligger på en andra sida där inte ID-numren finns med. Jag uppfattar en sådan utskrift som närmast obrukbar.

Trots att jag använde liggande format så kom inte hela utskriften med på första sidan. Har dessutom noterat att oavsett vilket format jag valt vid utskriften blir det alltid stående vid utskrift av söklista.

Jag skulle önska att utskriftsfunktionen fungerar så att den alltid anpassar en utskrift till det givna formatet (alltså förminskar den om den inte får plats, man kan ju alltid förstora den efteråt). Den bör ju se ut så som förhandsvisningen visar.

Christina
2016-04-03, 17:46
Om du exporterar söklistan till Exel så går det att justera kolumnbredd, texttstorlek etc.

Hans-Peter
2016-04-03, 20:58
Hej!

Det ser ut som förhandsvisningen är liggande medan de två utskrifter är stående. Om du ändrar i skrivarens utskrift inställningar till liggande tror jag det fungerar.

Bengt H
2016-04-04, 18:32
Jag borde kanske förtydliga att det är två olika fenomen jag har upptäckt (även om de har ett visst samband):
1) Utskriften skrivs inte ut så som den ser ut i förhandsvisningen.
2) Vid utskrift av söklista görs utskriften i stående format även om jag valt liggande (detta gäller endast söklista, vid utskrift av antavla fungerar det normalt).

Hans-Peter
2016-04-04, 20:07
Hej!

Det låter ju onekligen konstigt att din skrivare skriver ut lodrätt även om du i skrivarens meny har valt liggande.

Undrar på om någon annan har varit med om det?

Nu har jag provat och det är mycket riktigt som du säger, det blir lodrätt oavsett vad jag gör. Jag provade även att skriva ut den som PDF om det skulle ändra något i det, det gör det inte det blir lika illa där.

Jag har felanmäld det så får vi se vad som händer.