handdator

Visa fullständig version : DIGEN 2016m07165
2016-04-15, 15:25
Blev besviken på DISGEN 2016 som kräver många flera steg vid inmatningen och inte ger den överskådliga bild om man får när man klickar på huvudpersonen på DISGEN 8.2d

Torgny Larsson
2016-04-15, 18:28
Det är nog bara en vanesak. Grunddatabilden i Dg8 är ersatt med personöversikten i Dg2016, som innehåller alla uppgifter om en person, på ett ställe. Det är den du får arbeta med istället för grunddatabilden.
I Personöversikten hanterar du uppgifter om namn, kön, notiser, flaggor, föräldrar, faddrar och digitala arbetsmaterial för en person, samt får information om personens partners, barn och vilka han är fadder till.
När du registrerar en ny person, kan du på första dialogbilden registrera namn och kön, och sen trycka på klar. Då öppnas personöversikten, och du kan hantera övriga uppgifter där.

Rolf Carlsson
2016-04-18, 14:13
Delar Runes reflektioner.
Om det rekommenderade förfaringssättet är att mata in namn och trycka KLAR, är de två efterkommande fönstren för född respektive död vilseledande och den som (vilket jag först gjorde) går denna väg blir frustrerad över att det är komplicerat och tar lång tid att registrera en ny person. Tänk på att den stora massan av användare är mest betjänta av enkelheten. Det blir en frustrerande vanesak att i sinom tid komma på att det närmast till hands liggande förfarandet inte är det enklaste. Ta bort dessa två fönster!. (Se även mitt inlägg om ändra namn, som även tar upp detta spörsmål).

Christer
2016-04-19, 09:05
Det intressanta är att de flesta guiderna för registrering av personer tillkommit för att göra registreringen enklare för osäkra eller ovana personer.

Rolf Carlsson
2016-04-19, 15:09
Gör i så fall ett kombinationsfönster för Namn, född och död som en "snabbregistrering" av basfakta. Som det är nu får man stega fram- och tillbaka mellan de tre fönstren. Exempelvis är det ofta att man kompletterar efternamnet, när man kommer till döduppgifterna. Det nuvarande stegvisa förfarandet är mera tidskrävande och man ser inte de samlade uppgifterna, när man trycker på slutför.

Christer
2016-04-20, 13:31
Kan du ge mig en skiss för att förtydliga hur du tänker eftersom det är just de uppgifterna som finns med i guiden.

Rolf Carlsson
2016-04-20, 14:58
Om jag följer den stegvisa proceduren matar jag först in namn och kön - gå vidare - sedan matar jag in födelseuppgifter - gå vidare - och sist döduppgifter och om jag är säker på att allt verkar rätt - Slutför. Om jag vid döduppgifterna upptäcker ett "tillkommande efternamn" måste jag gå tillbaka två steg och komplettera detta. Jag kan inte visuellt se alla uppgifterna på en och samma gång.

Om jag följer det förfarande som Torgny rekommenderat registrerar jag först namn och kön. Därefter gör jag först en födelsenotis och därefter en dödnotis. Även detta tar längre tid att utföra.

Gör ungefär som tidigare - ha ett kombinationsfönster med namn, kön, född, död där man på valfritt sätt kan hoppa mellan uppgifterna liksom att alla uppgifterna syns på en och samma gång. När jag visuellt är nöjd med basregistreringen trycker jag på "OK" eller vad rutan nu heter. Det händer väl för många av oss att vi beträffande perifera personer nöjer oss just med basuppgifterna - åtminstone tills vidare. Då är det praktiskt och geschwindt med ett kombinationsfönster.

Alla övriga notiser liksom ändringar görs sedan från den nya personöversikten.

Layout är nog programmerarna bäst på.

AlfChr
2016-04-21, 11:41
Vi som har vært innom både Disen 3.5, Disgen 5, 6, 7 og 8 har vel alle vært gjennom samme grumling over at man ikke kan bruke samme vaner som for forrige versjon, men har måttet først avlære seg gamle vaner og så lære seg nye.

Felles for alle overgangene har vel vært at når man har fått nytt grensesnitt i fingrene så synes man det gamle var mye mer tungvindt å bruke :-)

Regner med det samme vil skje med Disgen 2016 :-D

Rolf Carlsson
2016-04-21, 19:01
Alf, nu tror jag inte att man skall besvara konkreta förbättringsförslag med allmänna floskler. Vidare måste man skilja mellan äpplen och päron (vanesaker och merarbete).:confused:

Att numera förnamnen matas in före efternamnet är en vanesak. Bland de första tio individerna i Disgen2016 gjorde jag 50 % fel men nu har jag vant mig!

Den av mig föreslagna förändringen gör arbetet enklare, snabbare och säkrare vid registrering av basuppgifterna (namn, kön, född, död) för en ny individ. Jag räknar här med att få ett svar från de ansvariga för Disgen.

m07165
2016-04-21, 19:15
Det är rätt som Rolf Carlsson säger: Det är inte fråga om en vanesak. Man kommer inte ifrån att Disgen 2016 ger sämre översikt, är mer kringspritt och kräver fler steg vid inmatningen och läsningen.

Christer
2016-04-22, 07:22
Rolf och Rune - är inte era synpunkter också beroende på vilket arbetssätt man väljer? Jag skulle nog fullfölja den stegvisa registreringen och göra ev komplettering eller ändring från personöversikten som visas när guiden har gåtts igenom. Personligen tycker jag nog personöversikten ger bättre översikt än motsvarande i Disgen 8.

AlfChr
2016-04-22, 09:14
Kanskje man på neste faddertreff bør ha en sesjon med Usability test, i to faser.
1. fase løser faddere som har brukt programmet en god del, en del problemstillinger som rundt det å registrere nye data og måer hvor effektivt man jobber, mens noen andre løser samme problemstilling i Disgen 8 og så måler man hvor effektivt man løser problemene. Er Disgenbrukerne mye raskere enn de som har lært seg til arbeidssettet i Disgen 2016, så må man analysere nærmere hva som er årsak.

I fase 2 kan man teste de som er til stede, men ikke har tatt i bruk Disgen 2016 enda fullt ut eller f.eks. bruker andre programmer. De skal da løse en del vanlige slektsforsnøtter ang. registrering. Er brukergrensesnittet intuitivt eller ?

Anders Larsson
2016-04-22, 17:39
Jag tycker den nya personöversikten är mycket bättre än tidigare och jag har inga problem med att mata in uppgifterna i flera påföljande steg. Det är bara att smälla till "Enter" om man inte har något att mata in. Gå tillbaka och rätta behöver man aldrig göra då personöversikten kan startas direkt när grunduppgifterna är klara och då tar man resten där. Själv har jag stängt av detta då det är sällan som jag kan komplettera uppgifter utan att forska lite emellan. Jag kör alltid mellanslaget för att få upp personöversikten, det är snabbt och enkelt liksom tidigare.
Fördelen med den nya personöversikten är att jag kan stänga ner allt utom Namn och Levandsbeskrivning som är de två som täcker större delen av mitt behov. Detta passar mig utmärkt då jag har en liten skärm på min bärbara dator och inte använder mus.
Det jag saknar är att kunna skifta mellan född/döpt och död/begravd i menyn, men det kommer väl så småningom.
Jag ser fram emot fler förändringar efterhand.

Anders

Edgar
2016-04-22, 23:12
Håller med Rolf och Rune. I de flesta fall av inmatning av en ny person har man i bästa fall, t.ex. för barn på en sida i husförhörslängd, tillgång till förnamn, efternamn, födelsedatum, födelseort och källa. Åtminstone dessa uppgifter borde man kunna mata in utan att byta inmatningsfönster. I detta läge är den alldeles utmärkta personöversikten onödigt vidlyftig, den kommer väl till pass när ytterligare uppgifter finns tillgängliga. Så mitt förslag är att åtminstone de två första fönstren för inmatning av ny person slås ihop så att man slipper byta fönster för de primära uppgifterna.

Rolf Carlsson
2016-04-23, 10:25
Nej Christer, mitt objektiva svar är att det inte är beroende på arbetssätt. Jag har testat båda tillgängliga varianterna och bedömt antalet steg och översiktlighet under resans gång. Den stegvisa varianten måste betraktas som det sämre tillvägagångssättet. Även att först enbart registrera namn/kön och därefter öppna en födelsenotis och sedan en dödnotis kräver onödigt många bearbetningssteg. Detta är kanske inte det svar du helst skulle vilja se men det representerar en helt saklig utvärdering av situationen. Ibland händer det ju att man startar med döduppgifterna (eftersom de var först tillgängliga) och går sedan bakåt mot födelseuppgifterna.

Jag har inte på något sätt, som möjligtvis kan antydas i någon kommentar, sagt att allt skall vara som det är. Personöversikten är en utmärkt sammanfattning av en individ och utgör basen för all vidare registrering av uppgifter.

Christer
2016-05-31, 16:03
Jag har skrivet ett förbättringsförslag i den riktningen (#2913).

netsrot.s
2016-06-01, 17:15
Använder DISGEN 2016 sedan några veckor tillbaks. Fungera i stort sett bra.
En funktion som måste ses över är att använda orter när man registrerar notiser i personöversikten inte aktualiseras. Det är endast senast använd ort som finns med i listan. Dvs den senast använda orten hamnar längst upp följt av några orter i alfabetisk ordning. Se bifogad bild https://onedrive.live.com/redir?resi...nt=photo%2cjpg

När man växlar mellan några frekventa orter innebär detta ett drygt merarbete.
DISGEN 8 fungerade ok.
<

Disgenanvändare sedan många år Torsten Söderberg

netsrot.s
2016-06-01, 21:05
Efter att mailat ett Disgenombud fick jag klart för mig att man vid val av återkommande orter bör använda blädderlisterna längst upp "Senast använd församling" resp "Senast använd ort" så funkar det rationellt. Att man skiljer på församling och ort är ett nytt sätt i DISGEN 2016 jämfört med 8.2 som jag använt i många år. Tar kanske tid att lära om. Svårt att lära gamla hundar sitta.

Christer
2016-06-02, 10:15
Jag tror att ändringen till val mellan församling & ort tillkom till Disgen 8 för det finns i 8.2d.

Rolf Carlsson
2016-06-02, 17:20
Jag tror möjligen jag förstår vad Torsten avser:
Om jag i Disgen2016 vid ett ortsval går till blädderlistan och väljer en ort (exempelvis på femte plats i listan) så ligger den kvar på denna plats även när jag nästa gång väljer en ort från blädderlistan. I Disgen8 hoppade orten vid val via blädderlistan upp till första plats vid återanvändning. Använder jag lampan för samma ort kommer den även i Disgen2016 automatiskt på första plats. Använder jag en källa via lampan kommer den först.

Samma förhållande gäller för källor - skriver jag in en ny källa som text kommer den först, återanvänder jag en källa till viss del (ändrar sidnummer) kommer den först, återanvänder jag källan identiskt behåller den sin plats i blädderlistan.

Möjligtvis gäller samma för efternamn, men det har jag inte kollat.

Christer
2016-06-03, 08:14
Jag testade i versionen som kommer att bli första uppdateringen till Disgen 2016 och där fungerar orter som ni önskar.

netsrot.s
2016-08-11, 07:23
Tack för svar Rolf Carlsson. Det är så jag menar med mitt inlägg.