handdator

Visa fullständig version : Kopiera notiserGentiana
2016-04-30, 21:19
Ibland har jag tidigare kopierat notiser, som jag sedan klistrat in som not eller anteckning. Det kunde exempelvis gälla tidigare inmatade uppgifter, som vid vidare forskning visat sig vara osäkra. Så går inte att göra i Disgen 2016, vilket medför extra arbete med att skriva in uppgifterna ännu en gång. Inte praktiskt!

Gentiana
2016-05-01, 17:21
Du måste ha missförstått det, Det handlar om att kopiera en notis, som visat sig vara osäker eller rentav fel. Uppgiften med källa kan ändå vara användbar och bör därför inte kastas bort. Istället har jag då kopierat notisen och klistrat in den som en not i samma notis, som jag sedan ändrat till en säkrare uppgift. På det sättet har jag kvar både den säkrare uppgiften samt den mindre säkra uppgiften, båda med tydliga källhänvisningar. Andra personer, notiser eller personuppgifter är aldrig inblandade. Sådan kopiering går alltså inte i Disgen 2016 utan man måste där skriva in alla uppgifterna, inkl källhänvisningarna på nytt i noten eller anteckningen för notisen i fråga.