handdator

Visa fullständig version : Inmatning av föräldrarGentiana
2016-04-30, 21:52
Disgen 2016 har blivit krångligare med alltfler knapptryckningar för att göra enkla inmatningar av uppgifter. Särskilt gäller detta inmatning av föräldrar, där tidigare system var mycket enklare. Nu måste man först trycka på en knapp "Föräldrar" och sedan gå igenom flera steg med ytterligare knapptryckningar först för fadern (namn, födelseuppgifter, dödsuppgifter), sedan samma för modern och slutligen ange om det handlar om biologiska föräldrar eller annat. Detta saknar verklighetsförankring. Ofta hittar man först bara namn för en eller båda föräldrarna, varför ska man då behöva gå igenom alla dessa onödiga knapptryckningar? Övriga uppgifter hittas förhoppningsvis senare under forskningen och kan då fyllas i efterhand som de kommer fram. Om en återgång till "Far" och "Mor" görs istället för Föräldraknappen blir det en viss förenkling. Dessutom är det nödvändigt att det finnas alternativ med knappar "Klar" för att kunna hoppa över steg, där uppgifter ännu saknas vid inmatningen.

Edgar
2016-05-01, 08:22
Instämmer till fullo!

Hans-Peter
2016-05-01, 10:10
Hej!

Jag måste erkänna att jag inte riktigt hänger med i er resonemang.

Ni har i 2016 antingen möjligheten att lägga in föräldrar direkt i personöversikten, något som jag i alla fall inte har hittat möjlighet för i 8.2d.

Eller ni kan mata in föräldrar med föräldrar knappen där ni väljer om det är båda, endast mor eller endast far.

Att de olika skärmar tar er genom hela proceduren för en förälder tycker jag inte är någon nackdel, det går ju att gå förbi dem om man inte vill utnyttja dem. Oftast har man ju något på en förälder, antingen födelse eller död från någon HFL.

Gentiana
2016-05-01, 12:05
Ja, det är ju bra att det går att lägga in föräldrar även från personöversikten. Men det vållar ju också problem och medför onödigt många knapptryckningar. Om man använder "Lägg till fler föräldrar" så kommer man i nästa steg till valen "Lägg till ny förälder" och "Sök förälder". Det sistnämnda kanske är bra, jag har inte testat det. Om första alternativet används blir det massor av knapptryckningar igen: Namn skrivs in för ena föräldern, sedan "Nästa" eller "Klar". Knappen "Klar" vore ju bra om det fungerade fullt ut, men det verkar det inte göra. Om valet "Nästa" görs, fortsätter valsen med knapptryckningar, "Nästa", "Nästa", "Föräldratyp" med datum(?), "Slutför". Vid kontroll i personöversikten visar det sig nu att där finns ytterligare fler föräldrarutor, där den nyinmatade finns längst ner. Vid kontroll i familjeöversikten ses inte den inmatade föräldern! Om man återgår till personöversikten och flyttar upp den nyinmatade föräldern till översta raden blir han/hon synlig i familjeöversikten. Men flytten kan inte göras enkelt med musen, utan måste göras med "Flytta upp". Men jag vill inte ha kvar flera tomma föräldrarutor, men där finns ingen funktion för att ta bort dem!!
Beträffande din kommentar att man har uppgift om föräldrars födelse eller död från någon HFL, kan jag upplysa om att föräldrar normalt först hittas i födelseböcker, där föräldrarnas födelse- och döddata nästan alltid saknas. Sökning i HFL är ett senare steg i forskningen om det överhuvudtaget finns någon HFL att söka i!
Det är definitivt en nackdel att behöva göra så många knapptryckningar oavsett vilket sätt man väljer att lägga in föräldrar. Disgen var ju redan i tidigare versioner ökänt för sina många knapptryckningar och Disgen 2016 har i det avseendet nu blivit ännu sämre. Om en återgång till "Far" och "Mor" görs istället för Föräldraknappen blir det en viss förenkling. Dessutom är det nödvändigt att det finnas alternativ med knappar "Klar" för att kunna hoppa över steg, där uppgifter ännu saknas vid inmatningen. Och funktionen för inmatning av föräldrar från personöversikten behöver förenklas och göras enkelt användbar.
Hälsningar
Rune Johansson
Kursledare i släktforskning och DISGEN
F d DIS-fadder

Hans-Peter
2016-05-01, 14:38
Hej Rune!

Jag tror vi kan konstatera att vi upplever det olika. Jag tycker inte det är något större besvär, du tycker tvärt emot.

Sedan kan vi glädjas över att vi alla är olika.

Jag vill dock följa dig så långt att det skulle vara trevligt med en "klar" knapp vid vissa fönster, kanske det kommer i senare versioner, vem vet.

Gentiana
2016-05-01, 17:32
Min fråga om hur man får bort "tomma" föräldrarutor, när man matar in föräldrar från personöversikten är fortfarande obesvarad. Saknas den möjligheten, så är ju funktionen med inmatning av föräldrar från personöversikten meningslös utom då det gäller icke biologiska föräldrar.
Hälsningar
Rune Johansson
Kursledare i släktforskning och DISGEN
F d DIS-fadder

Christer
2016-05-03, 19:18
I familjeöversikten finns knappen/rutan "Föräldrar" i förekommande fall för att lägga till föräldrar. I normalfallet väljer man att dessa är biologiska. I personöversikten heter funktionen "Lägg till fler föräldrar" där vår tanke är att du ska lägga till icke-biologiska föräldrar.

Jag vet inte varför du lagt till föräldrar utan namn, och därmed en relation mellan dem, men resultatet blir i alla fall att en relation skapas. Du kan markera relationen i familjeöversikten, högerklicka och koppla loss.

Anders Larsson
2016-05-04, 17:15
Jag använder alltid "Föräldrar" knappen i personöversikten och tycker att det fungerar mycket bra. Det blir ibland några uppgifter man inte har, men ett tryck på "Enter" stör mig inte i dessa fall. De förvalda uppgifterna om typ av föräldrar är ju i majoriteten av fallen biologiska, men frågan måste så klart ställas och bekräftas, även den av ett "Enter", och så är man vidare.

Jag föredrar helt klart att ta alla tre uppgifterna i ett svep; Man, Hustru och giftermål, före det gamla sättet och ta dem en och en. Att uppgifter måste kompletteras i efterhand är självklart såvida man inte matar in någon form av redan utredd släkt. I detta fall är det ännu en fördel och mycket snabbare, trots att källorna måste kontrolleras i efterhand.

Anders

Gentiana
2016-05-04, 21:33
Problemen är många med föräldra-knapparna och jag får nästan vid varje kurstillfälle sitta med kursdeltagare och försöka visa hur man använder föräldraknapparna i nya Disgen. Så ska det ju inte behöva vara! Det ska vara enkelt och självklart hur man gör! Nu när kursdeltagare på grund av svårigheterna att använda föräldraknapparna har lagt in flera föräldrar utan namn, så har jag ingen lösning på hur dessa tomma föräldrarutor kan tas bort. Märkligt nog har Föräldra-knappen i familjeöversikten då ersatts av en knapp för far och en annan för mor. Så borde det vara redan från början!
När föräldrarelationen är tom går det inte att markera relationen i familjeöversikten. Om jag gör det kommer det bara upp en ruta för att lägga in förälderns namn. Jag prövade då att lägga in en "falsk" förälder, som jag sedan tog bort genom att högerklicka och koppla loss, men det förändrade ingenting. Så Christer Larssons förslag till lösning att ta bort föräldrar utan namn går inte att tillämpa, eller gör jag fel?
Hälsningar
Rune Johansson
Kursledare i släktforskning och DISGEN
F d DIS-fadder

Hans-Peter
2016-05-05, 00:44
Hej Rune!

Jag förstår mindre och mindre.

Jag satt i kväll och jobbade med en ana som jag följde fram från har lämnade barndomshemmet till han var gift och hade fyra barn.

När han gifte sig var det så praktisk att han samtidigt bodde hos sina svärföräldrar. När jag la hans hustru till klickade jag samtidigt på "lägg till fler föräldrar", ju jag har sett Christers förklaring på den ruta, men jag tyckte det var enklast att göra så, och la in brudens båda föräldrar, jag hade ju upplysningarna i HFL. När det var klart hade hon en far och en mor men inget om hur de hängde ihop, sedan klickade jag på knappen som stod mellan hennes föräldrar och valde ikonen för gift. Jag vet inget om när eller var de gifte sig, men i HFL står de som man och hustru utan angivning av när de har gift sig.

Jag tyckte det var ett mycket smidigt och enkelt sätt att göra det på när jag nu hade uppgifterna i HFL.

Gentiana
2016-05-05, 07:50
Om Du inte förstår, så prova själv! Gör som många kursdeltagare gör och pröva att använda föräldraknappen i personöversikten utan att skriva in något namn på föräldrarna. Deltagarna är rädda, ovana datoranvändare och vågar in fortsätta. På det sättet skapas tomma giften, som är felaktiga och ska tas bort. Men hur får man bort tomma giften och föräldrar? Bara att denna situation uppkommer visar ju hur ologiskt det upplevs att använda föräldraknappen.
Så till Ditt exempel. Det är vanskligt att använda HFL på det sättet. Brudens föräldrar enligt HFL kanske inte stämmer, bruden kan ju mycket väl ha haft en annan biologisk mor eller far eller deras födelseuppgifter kanske är felaktiga i HFL! Födelseuppgifter och föräldrar ska alltid kontrolleras i baskällan, dvs i födelseboken. Detsamma gäller alla uppgifter, som matas in - de ska så långt möjligt dubbelkollas innan de matas in! Dessutom vad är vinsten? Sätt bruden i centrum och fyll i den rätte faderns och moderns namn utan en massa onödiga klickningar om deras födelse, död etc. Då frestas man ju inte heller att lägga in tveksamma uppgifter som i Ditt exempel. Men, som sagt, se till att kontrollera uppgifterna i flera källor innan de matas in!
Hälsningar
Rune Johansson
Kursledare i släktforskning och DISGEN
F d DIS-fadder

Hans-Peter
2016-05-05, 09:22
Hej Rune!

Kan du inte ge mig så mycket kredit, att du inte tror jag är helt färsk som släktforskare? Jag har forskat och ledd kurser i så pass många år att jag inte gör sådana nybörjar fel att jag, även om bruden i HFL står med sina föräldrar, inte kontrollerar det i FB att det faktisk är hennes föräldrar.

Men tillbaka till det som var kärnan i diskussionen: Registreringen av föräldrar i Disgen 2016

Det är där jag undrade över hur det kan bli så fel som du beskriver. Jag har provat såväl den metod jag beskrev i går kväll, som att trycka på föräldrar knappen och det har fungerat som det skulle i båda fallen.

Nu har jag för all del inte lett några kurser i 2016 än, bara i 8.2d, men jag har då hjälpt enstaka medlemmar som har uppdaterat till 2016.

Över lag tycker jag 2016 fungerar smidigt, men man skall jobba på ett annat sätt med programmet än med 8.2d. Men det skulle man också när Microsoft uppdaterade Word från 2003 till 2010, så det är ju inget nytt. Så vill det nog vara med alla program som blir utsatta för en uppdatering i form av en helt ny version.

Om du nu undrar varför jag inte har haft kurser i 2016 är det av två mycket enkla orsaker: Det är inte tillräckligt många av våra medlemmar i Nynäshamns Släktforskarförening som har uppdaterat än, och jag vill kunna programmet ordentligt först samt ha en kursbok. Det sista finns numera från Dis, det andra kommer efterhand.

Av den orsaken har jag helt gått över till att jobba i 2016. Det duger inte om och när jag skall lära ut programmet till kursdeltagare, att jag själv är osäker på funktionen, då måste jag vara säker och kunna förklara varför de skall göra på detta viset och inte på något annat vis.

Med detta vill jag önska dig en trevlig Kristi Himmelsfärd helg.