handdator

Visa fullständig version : slå ihop två träd50480
2016-05-03, 17:14
Hej. Är det möjligt att lägga till en Ged-fil med ett annat träd än det egna dvs bygga på det egna med ytterligare uppgifter utan att behöva mata in dessa "en och en"?;)

C-J Gustafsson
2016-05-03, 17:38
Ja, det går. Bra om träden är helt skilda från varandra, mindre bra om träden går i varandra, d.v.s. innehåller gemensamma individer.
Då uppstår dubbletter och beroende på hur många dessa är så blir efterarbetet mer eller mindre jobbigt.

Man kan sätta en flagga i samband med importen och på så sätt hålla isär de två träden.

I openRGD finns möjlighet att lägga samman två GEDCOM filer till en gemensam fil utan dubbletter.
Om dubbletterna är många kan det vara ett praktiskt alternativ.