handdator

Visa fullständig version : En eller två individer?BrJohan
2016-05-05, 18:33
I samband med att jag vidareutvecklar min släktforskningsdatabas så har jag hamnat i ett 'filosofiskt' bryderi.

Det handlar om den numera inte alldeles ovanliga företeelsen att individer under sin levnad byter kön.

Man kan antingen se det som två olika individer som sinsemellan har en tidpunktsbestämd könsbytesrelation, eller se det som en individ med ett kön som tillåts ändras vid ett specificerat tillfälle.

För vardera betraktelsesättet kan argumenteras.

Kan någon/några forumdeltagare bidra med principiella/teoretiska/praktiska synpunkter?

C-J Gustafsson
2016-05-05, 21:19
Jag valde att bara ha en individ och har använt namn och kön som personen använde som vuxen.

Personen föddes 1897 som dotter med namn Alfhild och blev slutligen könsbestämd först 1915 där man konstaterade manligt kön och namnet ändrades då till Alf.
Historien har jag som notering och med hänvisning till noteringen om könsändringen.

BrJohan
2016-05-06, 11:00
I ett sådant fall skulle jag ha resonerat på samma sätt som du gjort.

Jag tänker i första hand på vuxnas könsbyte med hjälp av medicin och kirurgi. Mina funderingar rör hur en datamodell som hanterar sådana fall bäst utformas.

I mitt tvåindividsalternativ skulle den ena individen ha ett liv som börjar vid födseln och avslutas vid könsbytet. Den andra individens liv skulle börja vid könsbytet och avslutas vid dödsfallet. Individerna - med olika namn - skulle 'sammanbindas' med en könsbytesrelation.

I alternativet med en individ skulle en specifik händelse informera om köns- och namnbytet.