handdator

Visa fullständig version : Ortsträdet stängsRolf Carlsson
2016-05-08, 18:21
I Disgen2016 stängs tidigare använda delar av ortsträdet, när jag vill markera en ort i exempelvis en annan församling.

I Disgen8 kunde jag ha flera församlingar/kommuner/län öppna samtidigt, vilket var mycket praktiskt då ofta notiser kring en person/familj växlar mellan orter (gårdar/torp mm) i olika församlingar.

Skulle det gå att även fortsättningsvis införa samma förfarande som i Disgen8?

Christer
2016-05-08, 21:31
Jag som kör Disgen med Windows 10 kan göra som du önskar.

Rolf Carlsson
2016-05-08, 21:59
Jag kör Windows 7 och då fungerar det inte. Det blir ett "jäkla" trixande när man växlar mellan födelse- och dödnotiser för barnen i en familj. Så fort jag öppnar en ny församling sluts den tidigare.

Torgny Larsson
2016-05-08, 23:11
Jag har uppfattat problemet på följande sätt:
När man klickar på lampan för Ort i Dg2016 behålls bara den senast använda orten expanderad i trädstrukturen, övriga län och kommuner är minimerade till ett plus. I DG8.2d behölls även tidigare använda orter expanderade i trädet.
Och detta gäller både för Windows 7 och Windows 10.
Korrekt uppfattat?

Hans-Peter
2016-05-08, 23:55
Hej!

Ja det är precis samma sak jag har observerat. Kör Windows 7

Rolf Carlsson
2016-05-09, 10:12
Om nu problemet är definierat vore det bra att få det åtgärdat. Onödigt merarbete är aldrig till någon glädje.

Christer
2016-05-09, 10:34
Jag konstaterar att de funkar som tidigare i "Redigera orter" men inte när lampan används vid registrering av orter i en notis. Felrapporterat (#2837).