handdator

Visa fullständig version : Källuppgift för För- och Efternamn och för Könm05143
2016-05-09, 18:47
Varför kan man inte lagra det?:confused:

Hans-Peter
2016-05-09, 23:40
Hej!

Jag förstår inte riktigt din fråga.

Såväl i Disgen 8.2d som i Disgen 2016 ligger källangivelsen i samband med angivande av födelsedag och ort, det ser bara annorlunda ut i 2016 där du först har ett fönster till namnet, sedan nytt fönster med uppgift om födelse, där kan du ange källa, precis som du gör i 8.2d.

BrJohan
2016-05-10, 08:10
Är det inte så att såväl för- och efternamn som t.o.m. kön kan ändras till något annat än vad som anges i samband med födsel?

Hans-Peter
2016-05-10, 08:31
Hej!

Ju visst kan det ändras, men precis som i 8.2d finns källangivelsen enbart vid själva födelsenotisen. Jag har gjort så att om ett namn ändras ha en notis om när och varför, om det inte är så att efternamnet ändras i samband med vigsel, då ger det ju sig själv. Nu har jag inga i min forskning som har ändrat kön, men om det skulle dyka upp får jag väl göra på samma sätt, ha en notis.

Jag tycker det skulle vara bökigt och oöverskådligt med källangivelse vid såväl namn som födelse, i 99% av fallen vill det ju vara samma källa.

ingera
2016-05-10, 10:46
Jag tolkar namnändring som en händelse i personens liv.
Händelser anger jag alltid som en notis i namnändringes fall blir det notistypen SPECIALNOTIS. Då kommer både datum när namnbytet skett och källa med. Dock icke sökbart.
Vigsel är en relationshändelse där anger jag vilket/vilka namn den nya familjen tar i en textnotis under vigsel.
Jag behåller ALLTID födelsenamnet i Efternamnsfältet.

Dock saknar jag hur man lägger in MELLANNAMN , GÅRDSNAMN.

Hans-Peter
2016-05-10, 11:02
Hej!

Det är väl en del av problemet, om det nu är ett problem, att det finns nästan lika många sätt att skriva in efternamnet som det finns släktforskare. Några behåller namnet från födelsen, andra skriver in ändrade namn efterhand som de kommer, några skriver dem i en notis o.s.v i det oändliga.

Nej jag tycker det system man har i såväl DG8.2d som i 2016, att källangivelse vid inmatning först kommer vid angivande av födelses uppgifterna, är ett bra och överskådligt system. Sedan kan var och en ha sitt eget system, för hur de vill ange namnändringar under livets gång.

BrJohan
2016-05-10, 20:35
På vilket eller vilka sätt man hanterar namnändringar i Disgen, har jag inga synpunkter.

Några namnrelaterade reflexioner:

En namnändring är - oavsett skäl - en händelse. Sedan 1982 behöver ett giftermål i Sverige inte innebära namnändring och ger i ett sådant fall inte upphov till någon namnändringshändelse.

Som alternativ till dop som namngivningshändelse så har ju numera en speciell 'namngivning' blivit alltmera vanlig och borde rimligen noteras som sådan.

För andra trosbekännare än kristna är det direkt olämpligt att använda 'dop' som händelse.

Till namn-'problematiken' hör också att efternamn bör tillåtas ha prefix (af, von, de la, ...) och suffix (jr, sr, d.ä. ...) som bör hanteras separat.

För egen del tillåter jag mig att också notera händelser som rör smeknamn.

Hans-Peter
2016-05-10, 23:20
Hej!

När det gäller Dop eller namngivning finns ju möjligheten i Disgen 2016 att skriva in något annat där det som förval står dop, i noterings menyn är det ju enbart markerat med en stjärna, när du klickar på den kommer du till ett fönster där dop är för markerat, men finns i ett fält med nedåt pil så du kan ändra eller skriva in ett nytt alternativ, till exempel namngivning.