handdator

Visa fullständig version : Exportera GED-filer48738
2016-05-18, 15:05
Jag har anmält ett allvarligt fel för en fadder för drygt en vecka sedan.
Felet är att jag inte kan exportera en GED-fil. Disgen kraschar varje gång och exakt vid samma ställe, 42%.
Varför jag skriver är att jag undrar vad som hänt med min felanmälan? Skall inte ett sådant här allvarligt fel åtgärdas så fort som möjligt?
//Göran

Christer
2016-05-18, 16:05
Vem har du anmält felet till?

48738
2016-05-18, 16:32
Håkan René.

Torgny Larsson
2016-05-18, 23:37
Jag vet att den utpekade faddern är extremt engagerad i Disgen och ytterst aktiv i att hjälpa medlemmar med deras problem och frågor. Om han inte kunnat svara på en vecka så finns det anledning till det. Även faddrar har rätt att ha semester eller bli sjuka.
DIS fadderverksamhet är unik inom vårt område, och våra 71 faddrar och interna resurser lägger ner ett enormt omfattande arbete, helt ideellt, enbart för nöjet att se användaren nöjd och att själv få ny erfarenhet och kanske lära sig något nytt på vägen.
Vi har faddrar inom flera områden, och även interna resurser, som faddrar kan ta hjälp av om faddern inte klarar problemet eller frågan själv. Ingen fadder kan allt, men tillsammans kan vi mer än de flesta.
En del faddrar är fortfarande yrkesarbetande, och kan kanske inte svara omedelbart på en fråga. En del problem och frågeställningar är så svåra att de kräver en hel del testade och analyserande, innan vi kan ge ett korrekt svar. Det är inte heller alltid som det finns ett bra svar på frågan eller problemet.
Ibland blir användare frustrerade över att programmet inte fungerar som han vill att det skall fungera, tycker programmet har brister och man har önskemål om andra funktioner.
Era kontakter med oss faddrar hjälper oss att hitta brister och buggar i programmet och ger värdefulla impulser till våra utvecklare för vidareutveckling av våra program och produkter.

Anders Larsson
2016-05-19, 15:01
Ett tips är att kontrollera om du fått in ett "otillåtet" tecken någonstans i din databas. Det finns en del tecken som används för att dela upp posterna i resultatfilen och då kan detta bekymmer uppstå. Tyvärr så kan jag inte precisera vilket tecken det kan vara, men några exempel är #, ¤ och ibland till och med &. Tyvärr inte heller helt enkelt att åtgärda, men du kan kanske luska ut vilken individ det är som bearbetas just när det kraschar. Jag skulle förmoda att det är i någon av notiserna där du har skrivit in text.

Håkan har faktiskt hjälpt mig med ett liknande fel och hittade det efter noggrann genomgång av databasen.

/Anders

48738
2016-05-19, 15:36
Håkans kunskap har jag aldrig tvivlat på. Han skulle sända logfilen frå¨n kraschen omedelbart till rätt person. Så han har nog inte gjort något fel
Och tack Anders för tipset, skall kolla detta.

48738
2016-05-20, 12:22
Kollade det med tecknen, hittade bara en #. Det hjälpte inte.
Sedan började jag ringa in felpersonerna och hittade då fyra personer som hade ett + rubriken som talar om att det finns text att läsa. På dessa fyra personer fanns det ingen text utan bara blanktecken mellanslag och ny rad. När dessa togs bort var personen OK.
Detta tog ca två timmar. Jag har drygt 6000 personer.

C-J Gustafsson
2016-05-20, 12:58
Att programmet inte kan fånga upp ett så pass vanligt "fel" som blanksteg och blanka rader är en svaghet.
Detta kanske också då påverkar Disbyt utdragen, som också baseras på GEDCOM filer.

Det bör rimligen kunna stoppas och lämna ett vettigt felmeddelande till användaren, det bör i alla fall inte orsaka en krasch.

Christer
2016-05-23, 09:43
Felet ska vara åtgärdat och rättningen kommer i nästa uppdatering.

48738
2016-05-23, 15:23
OK :)