handdator

Visa fullständig version : Inte använda funktionen faddrarm24995
2016-06-14, 11:44
Nu har jag hittat gen fylliga vägledningen för hantering av importerade faddrar
https://www2.dis.se/Importerade-faddrar

Det alternativ som passar mig är detta:

"4. Inte använda funktionen faddrar i Disgen 2016. Det går att föra över informationen kring faddrar till ett barns födelsenotis eller dopnotis under t.ex. anteckningar. Det förutsätter att du har gjort så i Disgen 8 och att du gör konverteringen två gånger. Se guiden Tips:"

Dock kan jag tyvärr inte tolka anvisningen om att jag ska göra konverteringen två gånger. Klick på guiden Tips ger svar: "Du har inte behörighet till denna sida". Tacksam för tips.

Christer
2016-06-15, 11:15
Nu har jag rättat länken på webben.

m24995
2016-06-15, 14:49
Länken fungerar fortfarande inte. Jag får meddelande att jag inte är behörig till sidan.

Christer
2016-06-15, 14:58
Kan du ge mig länken till sidan som den icke fungerande länken är på?

m24995
2016-06-15, 15:56
Ja, länken finns i mitt inledande inlägg. Tips-länken finns sist under punkt 4 i avsnittet om hur man kan handha importerade faddrar.

m00707
2016-06-15, 17:23
Samma här. Länken fungerar ju korrekt www2.dis.se/tips (http://www2.dis.se/tips) men man kan inte se innehållet.

Christer
2016-06-16, 15:38
Nu ser jag vad som var tokigt. Fixat (igen).

m24995
2016-06-16, 19:21
Tack, nu fungerade länken.

Under rubriken "Ett annat sätt att bearbeta faddrar" hävdas det att man inte kan söka faddrar i Disgen 8. I stället hänvisas till Disgen 2016. Stämmer det verkligen? Jag tycker mig få en mycket komplett söklista på de personer som har faddrar registrerade i Disgen 8.

Sök Personer
I fliken Faddrar
Ange * som Efternamn
Tryck Sök

För mig verkar det vara en onödigt krånglig omväg att gå via Disgen 2016.

Christer
2016-06-17, 09:29
Tack Esbjörn, nu har jag läst den delen av texten och rättat.

m24995
2016-06-17, 10:27
Bra, det har bara råkat bli ett litet stavfel på asterisk.

Dessutom bör kanske anvisningen om "att du gör konverteringen två gånger" justeras på den här sidan:
https://www2.dis.se/Importerade-faddrar

Märkligt nog aktiveras inte länken till Tips i det textavsnittet i min Internet Explorer 11. Andra länkar på samma sida fungerar dock utan problem. Länken är också helt OK i Chrome och Edge.

m24995
2016-06-20, 21:39
Jag ser att dessa fel inte blivit rättade än. Texten under punkt 4 om "att du ska göra konverteringen två gånger" skapar förvirring och är heller inte korrekt.