handdator

Visa fullständig version : Felaktig indikering av släktrelationer vid HTML-exportEdgar
2016-06-21, 08:17
Vid HTML-export läggs framför namnen på personerna i antavlan en bokstavskombination som indikerar personens släktskap till probanden, t.ex. f, m, ff, fm, fmf etc. Detta fungerar emellertid inte korrekt i Dg16. Vissa antavlor är korrekta men vissa helt felaktiga. Bl.a. kan probanden själv (som normalt inte skall ha någon indikering) vara markerad som t.ex. ff eller en far markerad som fmf o.s.v. Detta är ett allvarligt fel som gör HTML-exporten oanvändbar.

Jag har inte hittat något entydigt felmönster. Personerna står i rätt rutor i antavlan men indikeringen av släktskapet till probanden är felaktig.

Jag har uppdaterat till Dg 2016.1 och testat HTML-mallarna 7 och 10 på olika databaser med samma resultat.

Christer
2016-06-21, 09:23
Kan du visa mig ett exempel på samma html-export i Disgen 8 resp 2016?

ingera
2016-06-21, 10:03
Jag har provat att skapa med mall 8 i dis2016. Själva antavlan blir rätt. Men Antavlan i Ansedeln blir fel.
Det ser ut som om Ansedelns tavla utgår från den yngsta i familjen och inte från den skapade antavlan.
I mitt fall byggde jag en antavla utgående från min far. Ansedels markering för honom blev mmf. Medan mina barnbarns ansedlar blev ingen markering.
I 8.2 så blir ansedels antavla visas alltid den person som ansedeln avser som proband.

Edgar
2016-06-21, 12:17
Hej Christer!
Jag försöker bifoga skärmbilder av samma persons antavla i Dg16 och i Dg82d. Jag har använt HTML-mall 7. Det är långt ifrån alla tavlor som är felaktiga men jag har inte lyckats hitta något mönster för felen heller.

Edgar
2016-06-21, 12:27
Christer!
Här samma persons antavla i Dg16 med HTML-mall 10. Här finns ingen släktskapsindikering på probanden men övriga är felaktiga. Sådana felaktigheter finns även för HTML-mall 7.

Edgar
2016-06-22, 10:02
Jag upptäckte att jag hade kvar en HTML-export från när jag testade den första officiella version 0 av Dg2016, den som var så långsam vid HTML-exporten. Där kan jag inte hitta någon felaktig ansedel. Felet måste därför ha introducerats när HTML-exporten snabbades upp till version 1. Bifogar som exempel skärmdumpar av samma antavla producerad av version 0 respektive version 1.

Edgar
2016-06-27, 20:36
Finns det ingen ansvarig som kan ta detta problem på allvar?

Christer
2016-06-28, 10:51
Jag försöker hitta någon som kan analysera problemet.

Christer
2016-06-28, 11:32
Nu har jag gjort en egen test. Tog fram en backup från 8.2d från 2014 och tittade. Jag var utgångspunkten på hela genereringen. Min fff var sista generationen i första tavlan med mig som proband. Klickar jag på honom blir han proband i den nya tavlan men min ffff står som f i förhållande till min fff.
Motsvarande generering i uppdatering 1 visar min ff ff som ff ff. Dvs så visas hans relation till mig som proband i hela tavlan inte bara den delen som visas. För mig känns det mera korrekt än i 8.2d eftersom det är tämligen enkelt att hålla reda på relationen till probanden i den enskilda tavlan när den innehåller så få generationer.

Vad som är rätt eller fel kan diskuteras men vi är överens om att en förändring skett.
Vad tycker ni? Är den gamla eller nya varianten bäst eller mest korrekt?

m01063
2016-06-28, 12:24
Precis om Christer säger kan det diskuteras vad som är mest korrekt. Men jag tror nog i alla fall att den äldre varianten löper mindre risk att skapa förvirring.
Lars

ingera
2016-06-28, 13:18
Den gamla variant av ansedel anser jag vara rätt. Jag tolkar det som den antavlan i Ansedeln är för den personen.

Edgar
2016-06-28, 21:18
Christer!
Ditt resonemang gäller specialfallet byggd antavla, där varje person i antavlan bara kan ha en familjerelation till den ENDA probanden för den byggda antavlan. För att detta skall fungera, måste man för varje byggd antavla generera en egen uppsättning ansedlar/antavlor (HTML-filer).

Jag relaterar till det generella fallet utan byggd antavla, d.v.s. "Ansedlar för valda personer" => "Alla inmatade personer". Problemet uppstår eftersom varje person kan ha många familjerelationer. Samme man kan t.ex. vara både ff och mf eller både fff, fmf, mff och mmf (fast till olika probander). Det vore omöjligt att generera en ansedel/antavla för varje sådan relation för varje person. Det ENDA som fungerar i det generella fallet är att, som i Dg8 och i Dg2016.0 (releaseversionen) generera en ansedel per person med antavlan begränsad till den personen som proband (maximerat till 4 generationer bakåt i Disgen). Klickar man t.ex. på "mf"-personen i den antavlan får man upp morfaderns ansedel men nu med morfadern som proband i antavlan. På så sätt klarar man sig med en HTML-fil per person och antavlan i den ansedeln är begränsad till den personen som proband.

Se bilderna i mina inlägg ovan 2016-06-21 och 2016-06-22. När man i HTML-exporten från Dg2016.1 klickar på Anders Andersson Norberg i personregistret, får man upp antavlan i första bilden. Där står "ff" framför hans namn. Men det är inte relevant, eftersom vi inte vet vem bokstäverna relaterar till. Och denne Anders Andersson Norberg kanske också är morfar till någon. Hur skall det framgå?

I mitt nästa inlägg visar bilden hur antavlan för Anders Andersson Norberg ser ut med HTML-mall 10. Där har visserligen Anders Andersson Norberg själv ingen relationsindikering som proband, men hans far är här indikerad FFF! I relation till vem?

Nä, rätta till HTML-exporten så som den var i Dg8 (och faktiskt också i releaseversionen av Dg16). Det är det enda rimliga, som fungerar i det generella fallet och är man medveten om att varje ansedel (HTML-fil) innehåller antavla med just den personen som proband, behöver det inte uppstå några missförstånd. Som det nu är blir det helt galet i många fall och gör HTML-exporten oanvändbar! HTML-sidorna med ansedlar har också helt logiskt HTML-titeln "Ansedel för NN" vilket också självklart skall tolkas som att även antavlan är för NN och ingen annan. Att den skulle ingå som del i en antavla för någon annan kan inte indikeras på något rimligt sätt.

Olle_Olsson
2016-06-28, 21:54
Jag har testat mall 7 och 10 vid HTML-export.

I Disgen 8.2d,
så fungerar det vid både Antavla och Stamtavla så att Släktskapet med ”probnden” fungerar (står ff för farfar etc) och detta ändras så det stämmer även om jag byter proband.

I Disgen 2016.1;
Det fungerar om jag tar med alla personer i databasen (står ff för farfar etc) även om jag byter proband i HTML-utskriften.
Vid ANTAVLA med mig själv som utgångspunkt, blir det så i HTML-utskriften att de övriga personerna är låsta till deras släktskap med mig (ändras inte om jag byter proband i ”utskriften”)
Vid STAMTAVLA, med min FFFF som utgångsperson så fungerar det (står ff för farfar etc) även om jag byter proband i ”utskriften” så följer FF med för den valda personen.

Josefine
2016-06-28, 23:19
Har inte hunnit testa själv men av bilderna ovan så framgår det att detta är fel. Vad som har hänt går för ögonblicken inte att säga bara att något blivit fel.
Principen har alltid varit att ansedeln är en sluten enhet där personen som avses är proband och generationerna efter förhåller sig till probanden.
Genererar man en antavla på hela sin släkt, kanske 10 generationer eller så och vill ha ut den som en antavla i html så är också den att anse som en sluten enhet där alla personerna förhåller sig till probanden oavsett hur många sidor som antavlan blir i html.
Jag kommer lägga upp en felrapport på det här så snart jag har testat igenom alla mallar och alla kombinationer av antal generationer som kan visas. Det tar ett tag.

Christer
2016-06-29, 08:11
Vi tror oss ha funnit lösningen. Som Edgar så bra påpekade så uppkom felet i och med uppdatering 1 i samband med uppsnabbningen av html-genereringen. Bra analys Edgar.

Edgar
2016-06-29, 08:55
Josefine!
Ja, om man genererar en antavla enligt ditt exempel och man i den antavlan vill att om man klickar på en person i den antavlan, skall man få upp den personens ansedel och den ansedeln innehåller en del av den stora antavlan, kommer den HTML-fil som visar ansedeln bara att gälla för den här stora antavlan. Så det fungerar när man bara har en enda sådan "byggd antavla". Varje sådan "byggd antavla" måste ha sin egen uppsättning av HTML-filer för att det skall fungera.

Om man nu, som i mitt fall, vill presentera sin forskning, inte som en antavla för en enda person, utan med möjlighet för läsaren/tittaren att t.ex. följa alla olika familjer i en by, kan man inte använda "byggda antavlor" för alla. I stället använder man sig av möjligheten att få ut en ansedel för varje individ, men för att detta skall fungera måste varje ansedel vara begränsad till just den individen och man får acceptera att varje antavla är begränsad till max 4 generationer. Det är den möjligheten som nu går snett i Dg2016.1 (fungerar i Dg2016.0 men exporten oacceptabelt långsam).

Att försöka att få en antavla att spänna över flera HTML-filer förefaller fruktansvärt komplicerat och ser ut att kräva helt andra algoritmer än att begränsa antavlan i ansedeln till den individen och inte till en del av en större antavla. Och den serien HTML-filer gäller bara för den "huvud"-probanden (och möjligen dennes helsyskon). Vad händer vid kusingiften eller andra anförluster? Om man öppnar en persons ansedel från Personregistret, hur anger man då till vilken proband indikeringarna över familjerelationer relaterar?

Det är uppenbart att om man vill att de genererade ansedlarna/HTML-filerna skall utgöra delar av en större antavla, som spänner över mer än 4 generationer, krävs en helt annan serie ansedlar/HTML-filer än alternativet som genererar "en ansedel per individ", där antavlan är begränsad till max 4 generationer.

Edgar
2016-06-29, 09:01
Tack, Christer!
Ditt inlägg kom medan jag skrev ovanstående inlägg. Hade jag sett det hade jag inte behövt lägga ut texten på detta sätt.
Sorry!

Ser fram emot nästa version!.

Christer
2016-06-29, 13:06
Tyvärr så var inte rättningen så enkel som vi första hoppades. Testningen avslöjade fler oklarheter.

Edgar
2016-06-29, 14:39
OK. Jag förstår, speciellt om ni försöker generera antavlor som spänner över flera HTML-filer.

Edgar
2016-07-03, 08:53
Christer!
Är det någon som kommer att titta på det här problemet så att man kan vänta sig en korrigering till någon senare version?

DanielBerglund
2016-07-03, 23:02
Nästa planerade uppdatering är i höst och förhoppningsvis är det fixat då.

Edgar
2016-07-03, 23:07
Skönt att höra!

Christer
2016-09-08, 13:21
Tyvärr så var inte rättningen så enkel som vi första hoppades. Testningen avslöjade fler oklarheter.

Dessutom var Daniel lite för optimistisk, som man lätt blir när det är lång tid kvar. Så det dröjer längre innan rättningen blir gjord. (#3048)

Edgar
2016-09-08, 13:36
Synd!!!!
Det blir till att vänta ytterligare något år då, innan jag kan gå över till Dg2016!!! Jag vill nämligen att detta fungerar tillfredsställande innan jag byter för jag delger andra min släktforskning i form av HTML-exporter.

Edgar
2016-10-14, 14:34
Jag har just installerat uppdatering 3 och testat HTML-exporten. Gäller exporten med enbart "Ansedlar för valda personer" och val av "Alla inmatade personer". Jag har testat mallarna 7, 8 och 10 och något har hänt till det bättre. Generationerna ovanför probanden ser nu ut att få rätt benämning på släktskapet till probanden (f, m, ff, fm, mf, mm o.s.v.) MEN med mallarna 7 och 8 kommer fortfarande en släktskapsmarkering framför probandens namn för en hel del av ansedlarna (kan vara f, mff, mfff etc., ser slumpmässigt ut men är troligen inte det). Med mall 10 ser det riktigt ut, utan släktskapsmarkering framför probanden. Eftersom jag oftast använder mall 7, väntar jag vidare på nästa uppdatering.