handdator

Visa fullständig version : Tag bort fadder – koppla loss fadderLÅS
2016-06-26, 14:11
I samband med att jag råkade lägga till samme fadder två gånger, en fadder som fanns bland ”existerande personer”, uppmärksammades ett ”problem”. När jag skulle ta bort dubbletten uppmärksammade jag skillnaden mellan ”ta bort fadder” och koppla loss.

• Tag bort fadder innebär att personen raderas helt från databasen
• Koppla loss innebär att personen tas bort från just det barnet.

Det kommer upp en varningstext då man väljer ”tag bort fadder” som skiljer sig åt mellan situationen att faddern inte ”existerar” i databasen i övrigt och ide fall faddern är vald bland existerande personer, men sitter man med stora volymer av faddrar som skall konverteras i samban med övergången till Disgen 2016 tappar man ibland uppmärksamheten på detaljer.

Mitt förslag är därför att det borde finnas en total spärr på att ”ta bort fadder” som har annan relation än med just det barn vars faddrar redigeras.

Förlorade notiser
Ett annat fenomen jag upptäckt är att det bland angivna ”faddrar till” finns tomma fält. Jag hann ta bort några sådana innan jag upptäckte att de måste bli föremål för ”sätt som centrumperson”. Dessa fält innehöll i mitt fall information noterad enbart i fältet för yrke och plats i Disgen 8.

I mitt exempel fanns ”Gasslanders hustru” i yrkesfältet och något annat namn finns inte i kyrkbokens notis.
Också i de fall fadders namn är angiven, bör man kontrollera att ingen väsentlig notis försvinner innan man tar bort dubblettnotisen ”importerad fadder”. Det är t.ex. ofta enda möjligheten att följa flyttningar i de fall husförhörslängd saknas. Fadderns bostad är därför väsentligt i dessa fall. (Detta gäller Gårdsby i mitt fall).

Det bör också uppmärksammas att den platsangivelse som angetts i Disgen8 i fadderfältet ofta blir meningslös när den överförs till notis i Disgen2016 om inte uppgiften kompletteras med tidsangivelse. T.ex. flyttningar går ju inte att följa annars!

Förslag
1. För att undvika misstag, borde fadder som innehåller notiser inte gå att radera genom ”ta bort fadder” innan notiserna tagits bort för den fadder som skall raderas.
2. Mindre viktigt, men intressant, skulle vara om notiser som överfördes också anges tidpunkten, dvs dopdagen när personen ifråga var fadder.

(Ps. Har man ca 10 000 faddrar i sitt system gäller det att finna vissa rutiner för sitt arbete. Det går inte att fördjupa sig i varje notis en gång till. Systemet fungerar annars bra och jag gör hela tiden nya upptäckter om relationer som i Disgen8 inte påvisades lika enkelt.)

MVH/Lars-Åke