handdator

Visa fullständig version : Sökning på ord i text i citatLÅS
2016-06-27, 01:53
Ett praktiskt sätt är ofta att notera texten i t.ex. ett utdrag ur en dombok som berör flera personer som citat i källhänvisningen. Då kan samma källhänvisning användas för flera personer och flera olika notiser Ett alternativ är ju att notera samma text som notering för varje berörd person. Men jag finner inte hur man söker ett visst ord i ett citat, vilket ofta kan behövas för att hitta källhänvisningen. Eller är texten i citat utesluten från textsökningsfunktionen?

Christer
2016-06-27, 10:30
Den finns inte i personsökningen utan i Redigera källor. Markera Översta gruppen, högerklicka och välj Sök.