handdator

Visa fullständig version : Orter (socken) kopplade till landskap, ej län/kommunmrandress
2016-06-30, 15:27
Jag har under en tid reflekterat att orter i Disgen enligt standard är kopplade i hierarkin län-kommun-socken.
Län är en administrativ indelning som förändras över tid. Jmf dagens förslag om att Sverige skall delas ini 6 regioner i framtiden. Ett annat exempel är Skaraborgs län som finns i Disgen, men ej i verkligheten, numera. Det vore mer robust och (tror jag) mer relevant för många människor att använda begreppet landskap. Dessa förändras inte utan har varit desamma under mycket lång tid.

- Finns det någon intention att justera Disgen i detta avseende?
- Om jag skulle vilja göra en sådan förändring själv, kommer det fungera med framtida versioner av Disgen?
- Har någon tips eller erfarenhet av en sådan justering?

Sedan kan man ju faktiskt även argumentera att socken inte är en speciellt robust "ort" eftersom detta är en kyrklig administrativ indelning, som förändrats starkt över tid. Här borde vi utvärdera om det finns något annat ort-register att använda som bas. Det ämnet kan dock förtjäna en egen tråd.

GunnarBer
2016-06-30, 17:45
Om du har för avsikt att skicka in till Disbyt, torde det bli problem i nuvarande Disbyt, eftersom det är uppbyggt på län. Når nya Disbyt är på plats torde den saken vara löst, men utvecklingen av Disbyt ombudens program är så vitt jag vet inte påbörjad

mrandress
2016-07-01, 18:39
Ja, jag brukar skicka in till Disbyt. Till dig, faktiskt Gunnar. :)
Jag kanske bör avvakta en tid då.

Jag har själv skapat mig samma problem med hierarki för källor avseende kyrkböcker.
Men där borde det inte finnas samma hårda beroende.