handdator

Visa fullständig version : Kön Odefinieratm05143
2016-07-11, 21:05
När används det, och vad betyder det egentligen?

DanielBerglund
2016-07-11, 21:58
Varken man, kvinna eller okänt, t ex kanske någon uppfattar sig på ett sätt som inte kan beskrivas som man eller kvinna. Då är det ju lite dumt att behöva trycka in dem i den mallen om man exempelvis gör en antavla att ge bort i present.

BrJohan
2016-07-12, 21:33
Är det inte så att begrepp definieras och att egenskaper (med avseende på bl.a. när- eller frånvaro) bestäms?

Då man avser en persons könstillhörighet är det väl vissa egenskapers när- eller frånvaro och därmed könstillhörigheten som på något sätt bestämts.

Om en sådan bestämning inte har kunnat - eller inte kan - göras, så lär det inte eller i varje fall extremt sällan bero på att definierade begrepp saknas.

Problemet är ju att det inte finns ett enda könsbegrepp. Kön kan definieras biologiskt eller socialt eller identitetsmässigt. Inom ämnet genusvetenskap använder man ytterligare andra kategoriseringsbegrepp.

Mera rätt vore - tycker jag (som i och för sig inte använder Disgen men som ändå under arbetet med ett släktforskningsprogram velat hantera och därför behövt fundera på problemet) - att använda termen "Obestämt" i stället för "Odefinierat".

Birgitta
2016-07-13, 12:50
Vad är egentligen skillnaden? Mellan obestämt och odefinierat? Orden är synonymer även om de, som alla ord, har nyanser och att vi alla lägger lite olika värde i dem.
Tycker jag.

BrJohan
2016-07-13, 16:48
Hej Birgitta!

Jag förutsätter att vi båda menar att ord som är synonyma har samma innebörd och (åtminstone i princip) kan ersätta varandra.

I så fall har vi en gemensam definition av vad ordet 'synonym' (eller begreppet 'synonymitet') innebär.

Med hjälp av denna definition kan vi sedan bestämma att orden 'syrgas' och 'oxygen' är synonymer. Vi kan också bestämma att 'natt' och 'dag' inte är synonymer.

'Bestämma' och 'definiera' lär väl alltså inte kunna ses som synonyma och samma bör givetvis gälla också för 'obestämd' och 'odefinierad'.

Om din defintion av vad 'synonym' innebär, är en annan än den ovanstående, så kan du betrakta 'obestämd' och 'odefinierad' som synonyma förutsatt att din definitions kriterier uppfylls.

Allt detta på tal om släktforskning och Disgen ...

Birgitta
2016-07-14, 13:15
Synonymer enligt ISBN 91-7145-300-4.
Men, det jag egentligt vill ha sagt är att, för mig, känns det som tur prata om ordens värde. Vilket för dig kan vara en sak och för en annan.

Fast min fråga var nog mer filosofiskt ställd än en undran över hur du ser på svenska språket.
Så, jag förstår fortfarande inte.

BrJohan
2016-07-14, 18:36
Trådens inledande fråga om vad "Kön Odefinierat" egentligen betyder, ledde mig till att diskutera könsdefinitionsproblematiken.

I ett annat inlägg ställdes en fråga om betydelseskillnaden mellan två ord.

Mitt försök att beskriva min uppfattning om vari denna skillnad består, misslyckades uppenbarligen. Jag beklagar min otydlighet.

Efter att mera noggrant ha läst Daniels inlägg, inser jag att man i Disgen2016 kan ange en persons kön som varande antingen "Man", "Kvinna", "Okänt" eller "Odefinerat".

Jag antar då att "Okänt" betyder att man inte vet vilket - av ett antal definierade - kön personen har. Jag antar också att "Odefinierat" betyder att man vet att personen har ett kön som inte är definierat.

För eventuellt intresserade kan nämnas att jag anger personers kön som antingen "Man", "Kvinna" eller "Annat". Efter val av "Annat" ges ett antal nya valmöjligheter som sammantagna täcker de behov jag upptäckt.

Birgitta
2016-07-14, 22:42
:-) 'Annat' låter strålande tycker jag.

Christer
2016-07-26, 10:49
Okänt kön kan används när könet inte är känt, t.ex. födelsenotiser av typen "dödfött barn" och barn med namn som kan bäras av båda könen. Jag har flera släktingar från andra kulturer, t.ex. USA, med namn som jag inte kan könsbestämma.
Odefinierat kön kan användas när könet rent medicinskt inte enkelt kan fastställas, se https://sv.wikipedia.org/wiki/Intersexualism.

HansS
2016-07-26, 18:09
Är okänd och odefinierat kön gedcom-standard? Dvs. följer det med vid export?