handdator

Visa fullständig version : Söklista i form av UTDRAG som i version 8.2m06015
2016-07-13, 20:27
En utdragslista som omfattar födelsedatum, efternamn, förnamn och ID-nummer ar ett utmärkt hjälpmedel vid stora databaser. Särskilt när man skrivit i en stor barnkull och vill snabbt se om personerna tidigare blivit inskrivna, så kallade dubbletter.
I version 2016 kan man skapa en lista med Sök, Personer, Nollställ, och Verkställ. Sedan flytta kolumnerna i önskad ordning och tidsföljd. Men utskriften stoppar med en skärm förhandsgranskning.
Jag vill ha listan sparad i en fil. Hur gör man?

ingera
2016-07-13, 21:05
markera någon rad i söklistan, Höger klicka med mus
Välj "Exportera till Excel,

m06015
2016-07-17, 19:13
När jag skapar en söklista på några hundra personer och väljer "spara söklistan i Excel" så går det bra. Men när jag gör på samma sätt med hela min databas på 111.450 personer får jag följande svar.
"Ett fel inträffade då filen skulle skrivas. Är kanske (filnamnet) redan öppet i Excel?"
Klarar programmet inte av att spara söklistor för stora databaser?

m00707
2016-07-18, 16:55
Vilken slags Excel-fil är det som skapas?
xls eller xlsx?
xls klarar drygt 50000 poster, xlsx ca en miljon.

m06015
2016-07-18, 17:19
De Excelfiler som jag kunnat skapa från små söklistor är i format Microsoft Excel 97.
Det går inte att välja excelformat.
Dessutom så saknas någon form av förloppsindikation under körningen.

Edgar
2016-07-18, 22:56
Om jag minns rätt kom filformatet .xlsx med Microsoft Office (Excel) 2007. Dessförinnan, bl.a. Microsoft Excel 97, var det filformatet .xls, alltså max 50000 poster.

m06015
2016-07-19, 07:16
Betyder detta att:
För att till fullo kunna utnyttja Disgen 2016 så måste en av de senaste versionerna av Excel vara installerad på släktforskningsdatorn?

BrJohan
2016-07-19, 10:24
Om Disgen 2016 enbart genererar .xls-filer så hjälper det inte att ha Excel 2007 eller nyare - om antalet rader skulle ha överstigit 65536 så råkar man ut för samma problem som Runar upplever.

Befogad fråga: Borde inte .xlsx-filer kunna genereras av Disgen 2016? (Åtskilliga Disgenanvändare lär ha mer än 65536 individer i databasen.)

Tilläggas kan att Microsoft tillhandahåller en gratis Excel-filläsare med förmåga att läsa och visa innehåll i såväl .xls- som .xlsx-filer. Den fungerar säkert i Win7, Vista och XP. Troligen också i Win8 och Win10. Se https://support.microsoft.com/en-us/kb/913879

ollfa
2016-07-19, 10:35
Nej, man behöver inte har Excel installerad på datorn.
Det är själva söklistan i Disgen som genererar en Excel-fil, men den genererar filer i Excel 97, 2000 och 2003 format, inget senare.

BrJohan
2016-07-19, 12:24
Det är naturligtvis så att Disgen kan generera en .xls-fil utan att Excel måste finnas installerad på datorn. Dock är det väl så att någon extern programvara (ex.vis Excel) behövs för att en sådan fils innehåll skall kunna bli läs- eller utskrivbart.

Eftersom Disgen förmåga att exportera data i Excel-format är begränsad till det ålderstigna .xls-formatet, kanske Runars (och andras) problem skulle kunna kringgås genom att en sekvens av .xls-filer genereras om totala antalet rader överstiger 65536. Kanske skulle mer än ett kalkylblad kunna genereras till en och samma .xls-fil.

Varför inte låta användaren kunna välja att få utdraget i .csv-form?

Ett utmärkt och kostnadsfritt alternativ till Microsoft Office - där Excel ingår - är LibreOffice, som innehåller Calc som väsentligen är helt kompatibel med Excel vad gäller filer (ex.vis .xlsx) och förmågor. Se https://sv.libreoffice.org/ .

m06015
2016-07-19, 16:52
Problemet har jag löst genom att dela upp databasen i män och kvinnor. Det blev ca 55.000 personer i varje söklista.
Dessa gick sedan enkelt att spara i Excelfiler och blev fullt användbart för mitt ändamål.