handdator

Visa fullständig version : Kontroll person i rätt källa.akno
2016-07-16, 12:35
Ibland gör jag fel, så en person hamnar i fel källa, inte alltid så lätt att upptäcka. För att åtminstone göra en grov kontroll har jag skapat söklista baserat på en källa, som jag sen sorterat efter årtal. Då är det lätt att se vilka som hamnar utom intervallet och kontrollera om det är rätt. Jag har på det sättet hittat en del fel, som jag kunnat rätta till, men jag är bara i början, har bara kollat en församling.

Ett problem jag inte lyckats komma till rätta med i den församling jag kollat är att jag har två personer som finns med i söklistan från två olika källor. De har inte dubbla källhänvisningar, så vitt jag kan se, och källhänvisningen är korrekt. Vad det beror på har jag inte lyckats lista ut.

För att kontrollera att personen ligger rätt inom källan önskar jag en möjlighet att lägga till en kolumn med källhänvisningen i söklistan. Önska är väl tillåtet!!!

Torgny Larsson
2016-07-16, 20:40
Söklistan är en upplistning av personer. Källhänvisningar finns i notiserna, t.ex. I födelse-notisen, flyttnings-notiser, giftes-notis, text-notiser, yrkes-notiser, och det kan då bli en mängd källhänvisningar som på något sätt är knutet till en person. Hur skulle de presenteras i söklistan?

akno
2016-07-17, 09:11
I och med de nya sökfunktionerna har man ju fått så många bra möjligheter att kontrollera och rätta fel i inlagda uppgifter. Det är lätt att sida/bild-hänvisnig hamnar i fel bok och att man inte alltid uppmärksammar det. Födelsedata är rätt men källan fel. När jag började med att kontrollera att källan för personers födelsedata kom från rätt födelsebok slog det mig, att om jag i söklistan hade en kolumn med källan gav det även en möjlighet till kontroll att rätt sida/bild angetts. Det var framförallt född/död jag tänkte på.

Man kan ju välja vad som skall visas i söklistan så en kolumn med källa vore väl rimligt. Om jag i sökformuläret väljer att söka på källa i födda plockas väl bara de med rätt källa. Jag använder AD och anger i källan bok och sida/bild.

Det är klart man blir lite enögd och bara ser allt från sitt håll och jag vet inte hur andra ser det, men det kanske inte är så stor sak att utöka söklistan med möjlghet att lista källa.

Torgny Larsson
2016-07-17, 09:21
Den funktionen hör närmast hemma i "Verktyg>Analysera/Kontrollera notiser" och där kommer nya möjligheter att programmeras framöver.
Ett annat ställe som detta skulle passa in i är Utdrag, d.v.s att man kan skapa listor med olika urvalskriteria från databasen, och det tittar man också på.

akno
2016-07-17, 09:24
Tack för svaret. Det blir till att vänta och se vad som kommer framöver.

akno
2016-07-17, 17:04
Vid min kontroll av personer i rätt källa har jag hittat och rättat ett antal fel. Det är ju framförallt i församlingar med många namn felen fanns. I samband med kontrollen stötte jag på ett par konstgheter när jag sökte.

Vid sökning med "Födelse & Dopbok Östmark C:3 1821-1860" fick jag med två poster från "Födelse & Dopbok Östmark C:1 1765-1818"

Samma sak inträffade när jag sökte med "Födelse & Dopbok Karlstads Stadsförsamling CI:15 1913-1920" då fick jag med två poster från "Födelse & Dopbok Karlstads Stadsförsamling CI:13 1895-1905".
I båda fallen är är det rätta bok C:1 och C:13. Jag har gått igenom flera stora församlingar men har bara stött på fenomenet i dessa två.

Det är väl egentligen ingen stor sak men jag kan inte låta bli att undra.