handdator

Visa fullständig version : Sökning med levde-notiser ger inte förväntat resultatm13503
2016-08-07, 13:55
Vid sökning av personer, som bodde på en viss plats vid en viss tidpunkt så får jag inte förväntat resultat i de fall där det finns flera levde-notiser.

Exempel:

Person A registrerad med två levde-notiser
Levde från 1840 till 1852 i Vidbo (AB)
Levde från 1852 till 1857 i Husby-Långhundra (C)

Person B registrerad med två levde-notiser
Levde från 1851 till 1852 i Vidbo (AB)
Levde från 1852 till 1857 i Husby-Långhundra (C)

Sökning av personer som levde 1850 i Husby-Långhundra (C) ska då förstås inte hitta någon av dessa, men hittar person A.

m13503
2016-08-09, 12:37
Det ovan beskrivna sökvillkoret fungerar uppenbarligen inte i Disgen 2016 på motsvarande sätt som det gjorde i Disgen 8. Men det är inte alldeles överraskande då sökfunktionen har gjorts om helt och hållet. Tills vidare så får man väl manuellt titta igenom söklistan, för att se vilka personer som egentligen uppfyller det villkor som man avsett. Kommer detta att fungera i någon kommande uppdatering?

Torgny Larsson
2016-08-09, 22:41
Har testat med Person A, och får samma resultat. Har felanmält det.

ollfa
2016-08-10, 17:18
Det här är inte fel utan Håkan har missförstått hur Disgens 2016 sökning är kontruerad. Det skiljer sig på denna punkt från Disgen 8 eftersom databasen är annorlunda konstruerad.

Denna sökning använder två olika sökvillkor som båda skall vara uppfyllda. Det första är ett tidsvillkor som skall finnas i en levdenotis och det andra är ett platsvillkor som skall finnas i en levdenotis. I Disgen görs alla komplicerade sökningar en och en och de personer som uppfyller alla sökningnarna presenteras i söklistan. När denna sökning alltså görs så söker man fram de personer som har en tidsangivelse som innefattar året 1850 i en levdenotis. Då hittar man alltså person A som levde vid den tidpunkten i Vidbo. Därefter söker man personer som har orten Husby-Långhundra i en levdenotis. Även detta gäller person A som alltså därmed uppfyller båda villkoren.

Man kan givetvis diskutera hur Disgens sökning i allmänhet skall göras men det är en fråga för Produktrådet och framtida utveckling.

Torgny Larsson
2016-08-10, 18:02
Jag är ytterst tveksam till att Produktråd bestämt att denna sökning skall fungera på detta märkliga sätt. Håkan har inte missförstått något. Det är rimligt att tro att man skulle kunna söka efter de personer som levde i en viss socken ett visst år på detta sättet.

Edgar
2016-08-11, 10:59
Den sökning, som Olle beskriver vara den i Dg2016, är mycket märklig. Den söker alltså upp dem som har levt någonstans 1850, d.v.s. var i livet 1850 OCH som dessutom någon gång levt i Husby-Långhundra. Tidsangivelsen är helt borta i den andra söksekvensen!
Sökningen bör naturligtvis vara att först söka dem som har en tidsangivelse som innefattar 1850 OCH sedan BLAND DESSA, söka dem som har en platsangivelse Husby-Långhundra. Eller först dem som har platsangivelsen Husby-Långhundra OCH sedan BLAND DESSA dem som har en tidsangivelse som innefattar 1850. Då får man fram dem som levt i Husby-Långhundra 1850, vilket var avsikten med en sådan sökning.

AlfChr
2016-08-11, 11:19
Enig i Håkans, Torgnys og Edgars tolkning.
Bare de personer som har minst en notis som oppfyller begge betingelser bør tas med.
Men, man kan jo ha en velger i søkeskjemaet (f.eks. en radioknapp) hvor man kan krysse av for om man vil ha en AND (og/och) betingelse eller en OR (eller) betingelse. Begge søkemetoder kan ha interesse.

Birgitta
2016-08-14, 11:05
När man ändå håller på så kanske lägga till ett INTE?

Christer
2016-08-15, 10:21
Det är nog snarare så att effekten av vissa beslut i Produktrådet ledde till detta resultat. Vi har inte explicit fattat beslutet utan det är snarare så att vi inte till fullo insett konsekvenserna av dem.
Det finns anledning att se över sökningen men inte förrän tidigast till Disgen 2017.