handdator

Visa fullständig version : EfternamnGunnarP
2016-08-09, 10:42
Det blir fel i utskrift av efternamn som består av flera namn, se bif. exempel på "Natt och Dag". Dels blir det några kommatecken på flera ställen, efternamnet börjar med "och Dag". Detta gäller kanske alla utskrifter men jag har bara testat några av dem. I personregistret blir det rätt.

Torgny Larsson
2016-08-09, 23:04
Problemet finns på merparten av utskrifter, när personen har minst 2 efternamn, t.ex. Sofia Svensson Malmborg, och man väljer att skriva ut i ordningen "Efternamn, Förnamn".
Då blir utskriften Malmborg, Svensson, Sofia. Borde väl vara Svensson Malmborg, Sofia.

Har gjort felanmälan.

GunnarP
2016-08-12, 11:23
Det skall ju så klart skrivas ut som man matat in det oberoende av hur många namn det finns. Det blir ju rätt i personregistret.
Hur lång tid kan detta ta att rätta till, jag skall nämligen skicka en större utskrift till tryck om 6-7 veckor och då vill jag ju gärna att det blir rätt.