handdator

Visa fullständig version : Person-/ortnamnsregister, sidnr i stamtavlaRolf Carlsson
2016-08-29, 18:08
Jag har tagit fram en mycket omfattande stamtavla - ca 9.000 personer och ser att layout för personnamn och ortsnamn är något annorlunda med två spalter.

Jag har inget att invända på de två spalterna.

Namnen sorteras efternamn/förnamn - helt OK. Vad jag önskar är att efternamnet vid sidbyte upprepas längst upp i vänsterspalten (kan eventuellt vara kursivt för att markera att det även förekommer på föregående sida). Som det är nu har jag flera sidor med förnamn till exempelvis Andersson eller Johansson men jag vet inte vilket efternamn, som gäller för en viss sida.

Motsvarande gäller för församlingar där det är svårt att se vilken församling, som avses när det förekommer många gårdsnamn inom en och samma församling (mer än en sida). Det går inte enbart att följa vänsterspalten på föregående sidor utan skiftet till ny församling kan lika väl ha skett i högerspalten på en föregående sida.
Sätt gärna "-" framför det indragna (gårds)namnet.

Jag ser heller inte något sidnummer - inställning?

ingera
2016-08-30, 07:49
Både hur många kolumner i registren och i vilken ordning platserna skrivs ut är inställningsbart.
Antalet kolumner vid utskrift: Inställningar - För stamtavla - Utseende
Register : Inställning - Register ( Välj sedan vilket register)

Christer
2016-08-30, 07:57
Du kan ändra inställningar för register t.ex. namnordning och antal spalter. Misstänker att du använt rtf-utskrift eftersom sidnr finns i övriga.

Rolf Carlsson
2016-08-30, 11:12
Det är inte spalterna jag har tagit upp.

Jag använder rtf men utgår ifrån att sidor även skall anges vid rtf - eller?

Vad jag tar upp är svårigheten att veta vilket efternamn, som gäller för en viss sida. I slutet på svaret kopierar jag in en sida för "Johansson". Det jag önskar är att "Johansson" skrivs (gärna kursivt för att veta att det är en fortsättning) överst till vänster vid sidbrytning. I det här fallet har jag totalt 8 sidor Johansson trots de två spalterna.

Motsvarande gäller för församlingar vid sidbrytning - även där kan det förekomma flera sidor med underliggande orter inom en specifik församling.

Nils 1817- 181
Nils 1817-1901 787
Nils 1830- 30, 656
Nils Aron 1871- 499
Nils Arvid 1888- 462
Nils Emil 1860-1862 422, 504
Nils Emil 1863-1869 422, 504
Nils Gottfrid 1887-1951 451
Nils Gustaf 1878- 182
Nils Gustav 1835-1867 914
Nils Gustav 1885- 462
Nils Petter 1827-1856 704, 712
Nils Petter 1829- 91
Olaus 1793-1836 892
Olaus 1816-1817 675
Olaus 1817-1871 704, 706
Olaus 1823- 409
Olaus 1834-1899 868, 1048, 1058
Olof Einar 1896- 462
Olof Oluf 1896- 182
Oscar Ferdinand 1885-1960 225
Oscar Gideon 1882-1898 996
Oscar Leonard 1858- 231
Oscar Severin 1900-1903 782
Oscar William 1883- 368, 981
Oskar 1873-1874 1019
Oskar 1875- 1020
Oskar 1879- 972
Oskar Adolf 1903-1973 222
Oskar Leonard 1888- 630
Oskar Levin 1877- 972
Oskar Levin 1883- 423
Oskar Levin 1889- 31, 1007
Oskar Linus 1883- 557
Oskar Natanel 1868- 1018
Oskar Rudolf 1881- 923
Oskar Severin 1876- 124
Oskar Severin 1880-1880 529
Oskar Severin 1887- 147, 503
Oskar Vilhelm 1868- 146
Oskar Wilhelm 1893- 1022
Oskar Vitalis 1872- 572
Otto 1837- 1048
Pehr 1797- 822
Pehr 1808- 483, 505
Pehr August 1855- 601, 602
Pehr Gustaf 1836-1836 96
Pehr Gustaf 1840- 96
Per 1809-1892 577, 578
Per 1824- 68, 137
Per August 1843- 413, 414
Per August 1856- 22
Per Emil 1873-1885 93
Per Erik 1875-1876 396
Per Gustaf 1834-1892 182, 811, 812
Per Gustaf 1843- 141, 142, 145, 147, 770
Per Gustaf 1857- 121
Per Gustav 1848- 416
Per Gustav 1855-1930 99
Per Gustav 1877- 413
Per Gustav 1881- 396
Per Gustav 1882-1882 59
Per Johan 1843- 247
Per Johan 1860-1860 822
Per Johan 1866-1866 169
Per Johan 1869-1871 119
Per Rudolf 1881- 630
Per Viktor 1888-1890 584, 993
Peter 1779- 1048
Peter 1803-1855 762, 764, 988, 994, 997
Peter 1808-1851 159, 167
Petter 1796-1799 430, 746
Petter 1807-1892 81
Petter 1809-1810 824
Petter 1822- 133, 404, 489, 824, 834
Petter 1823- 432, 806
Petter 1823-1889 544, 623, 626
Petter 1831- 108, 550
Rolf Karl Åke 1923-2003 437
Rudolf 1889- 89
Samuel 1777- 1020
Samuel 1821-1883 695, 697, 794, 1006
Samuel 1822- 602
Samuel 1824-1899 867, 1048, 1052
Samuel 1829- 894
Samuel 1837-1838 979
Samuel 1838-1838 74, 353
Samuel 1844- 74, 80, 353
Samuel 1846- 1020, 1021
Samuel 1858- 890, 891
Samuel 1885- 283
Selma Josefina 1900-1988 221
Sharon Elisabett 1983- 438
Sheila Ann 1986- 438
Svante 1834-1847 589
Svante 1842-1844 96
Swante 1864- 742, 890, 891
Sven 1770-1770 733
Sven 1786- 733
Sven 1805- 195, 1028
Sven 1811-1813 824
Sven 1812-1880 81, 82
Sven 1816-1866 57, 625, 763, 1022
Sven 1817-1857 995, 998
Sven 1820- 474, 824, 833
Sven 1821- 482, 932
Sven 1828-1923 623, 627
Sven 1904-1904 658
Sven Adolf 1895- 917
Sven Alfred 1892- 600

Christer
2016-08-30, 13:19
Jag är inte helt insatt i vilken funktionalitet som rtf erbjuder men sidnumrering får du ju fixa själv i Word eller vad du använder för program. Jag tror att rtf genereras för att hanteras dynamiskt i tex Word. Sidbrytningen sker på olika ställen beroende på vilka inställningar du gör i Word och hur du redigerar texten. Disgen kan inte generera texten i rtf-format om inte rtf stöder det du önskar vilket jag inte tror att det gör i detta fall.

Edgar
2016-08-30, 14:48
Christer,
med andra ord: det är inte Disgen, som genererar sidbytena, utan Word eller det andra program, som hanterar rtf-filen. Disgen vet alltså inte var sidbytena blir och kan därför inte lägga in Efternamn överst på den nya sidan. Är det rätt uppfattat?

Anders Larsson
2016-08-30, 20:13
Hej,

RTF är ett format som skall kunna öppnas i vilket ordbehandlingsprogram som helst. Det innebär också att det inte är fastställt vilket format texten skall ha, det måste anges i det mottagande programmet. Det vanligast förekommande programmet är väl förmodligen Word, som jag själv använt mycket. Vad jag vet är det endast Word som kan ta hand om informationen som lämnas av Disgen för skapandet av register. Detta är egentligen en standard funktion i Word. Finessen är att man kan lägga till och dra ifrån i RTF texten, under förutsättning att man inte skadar den dolda information som är underlaget till registret. Det absolut sista man gör i ett färdigt manus är att uppdatera registret, just för att sidhänvisningarna skall bli korrekta. Tyvärr så tror jag inte att det ingår i funktionen att lägga till "rubriker" på de ställen som önskas. Jag är tacksam för att jag slipper göra registret "för hand", vilket tydligen är vanligt i andra program. Att tänka på är att man också måste infoga sidnummer i sidhuvud eller sidfot, men det är väl ganska självklart. Tänk också på att om man även gör brödtexten i två spalter, så minskar sidantalet högst väsentligt. Ända upp till 20 % mindre för en så omfattande utskrift som denna. Det kräver lite mer kunskaper om "Word" än de grundläggande, men läser man på om formatmallar och avsnittsbrytningar så är det inte så komplicerat som det låter.

Tänk på att även använda Disgens släktboks funktion för att "kombinera" flera olika typer av utskrifter. Så länge man håller sig till utskrifter utan grafik, så kan man skriva ut även detta till RTF. Man får då ett gemensamt register till allt.

Lycka till med släktbokstillverkningen,
Anders

Christer
2016-08-31, 07:49
Edgar - ja det är så jag menar.