handdator

Visa fullständig version : Ett par problem efter sortering av söklistam13503
2016-09-08, 20:36
1.
Som standard visas en liten färgmarkering i familjeöversikten för de personer som finns med i en söklista. Det visar sig att efter sortering av söklistan försvinner den markeringen i familjeöversikten för den person som hamnar sist i söklistan.


2.
Då jag markerar ett namn i söklistan visas i familjeöversikten den personen som centrumperson. Om jag sen sorterar söklistan så kommer samma rad att vara markerad oavsett om det är en annan person som hamnat där efter sorteringen. I familjeöversikten däremot är den tidigare markerade personen kvar som centrumperson. Önskvärt vore förstås att det även i söklistan är samma person som är markerad.

På motsvarande sätt gäller detta då flera personer är markerade i söklistan. Efter sortering förblir samma rader markerade, inte samma personer.

Christer
2016-09-09, 07:54
Tack, det var observant. Inte bra att det har missats i alla tester vi gjort. Felanmält (#3049)