handdator

Visa fullständig version : Sortering av källhänvisningarcbrpsw
2016-09-09, 15:24
Arkiv Digital har i nya betan infört länsbokstav först i källhänvisningen, t ex Stora Malm (D) C:1 (1691-1712) bild 73 / sid 69. Detta får till följd att källan inte sorteras in rätt om föregående källhänvisning är hämtad med gamla AD, eftersom den då ser ut så här: Stora Malm C:1 (1691-1712) Bild 72 / sid 68. Notera också att bild stavas med gement b i nya versionen och versalt B i gamla, vilket också orsakar en felsortering.
Jag har varit i kontakt med AD som säger att länsbokstaven är införd efter kundönskemål, vilket må så vara, men jag tror inte dessa kunder har förstått följdproblemen. När det gäller versal/gemen så säger man att man ska ändra till både gement s och gement b, vilket ju inte heller löser problemet... AD tycker också att DIS ska lösa problemen.

Jag pratade med Daniel och Patrik på SFD om den här problematiken och fick till svar att man kan göra sorteringen okänslig för versal/gemen, men att man inte såg någon lösning på hur man skulle kunna ignorera länsbokstaven vid sorteringen.

Jag har svarat AD att jag tycker deras respons är oacceptabel, men har väl inga större förhoppningar att få dem att backa, så ett steg i rätt riktning är om Disgen kan göras okänslig för gemen/versal vid sortering. Kan det ordnas och i så fall när?

m00707
2016-09-09, 15:51
Jag vill påstå att det är en klar förbättring att ha med en länstillhörighet tillsammans med sockennamnet. Kanske inte i många fall det är absolut nödvändigt, men jag har några personer födda i Sunne (S), där uppgifter är hämtade från kyrkböcker i Sunne (Z). Att påstå att problemet ligger hos AD är väl ändå helt fel. Jag vet inte vilket, eller ens om något, annat program än Disgen som använder strukturerade källor. Men om det är det, hur ska då AD kunna tillmötesgå användare av dessa om de använder källor på annat sätt. Så det är nog helt Disgens ansvar att behandla inmatad data på rätt sätt. För inmatad är den ju, även om man trycker på koperia och klistra in.

cbrpsw
2016-10-08, 13:17
Användning av län i släktforskningen kan diskuteras, eftersom indelningen har ändrats över tid, personligen har jag inget större bekymmer med att använda begreppet. Det jag däremot har problem med är att Arkiv Digital plötsligt ändrar standarden, eftersom det påverkar alla oss som utnyttjar strukturerade källor. Det finns en enkel lösning på problemet och det är att Arkiv Digital behåller de gamla källhänvisningarna samtidigt som man erbjuder möjligheten att få de nya (med länsbokstav) i de nya kommandona för källkopiering. Jag tycker mig ha fått ett sånt löfte från AD, så vi får väl se.

Det skulle också vara mycket intressant att få en respons från utvecklarna av DISGEN, åtminstone känsligheten för versal/gemen borde kunna hanteras av programmet.

Torgny Larsson
2016-10-08, 19:06
Detta visar på faran att använda källbenämningar som skapats av enskilda firmor. Vi kommer alla ihåg hur det gick med Genline, och vi kan inte veta vad som händer i framtiden. Det närmsta man komma en bestående källbeteckning är den som finns i NAD.
Förbundets bok "Källkritik och källhänvisningar" av Michael Lundholm beskriver detta bra ur ett forskningsperspektiv.
Det är klart att Disgen i möjligaste mån skall ta hänsyn till vad som händer inom branschen, men det är den enskilde forskaren som helt själv är ansvarig för hur han/hon lägger in sina källor, och att de hamnar på det ställe man vill ha källan i sin struktur.
Var och en måste göra ett val hur man skall registrera källhänvisningarna och följa det oberoende av vad instituitioner och företag gör.
I Disgen är det inga problem att lägga in/ändra sina källbeteckningar och hänvisningar så som man vill ha det.
Om man förlitar sig på andras benämningar finns risken att man förr eller senare får problem.

Edgar
2016-10-08, 22:26
Håller helt med Torgny! Disgen kan inte specialanpassas mot en viss leverantör av källmaterial. Det är upp till var och en att hålla ordning på sin källstruktur. Och det är inte särskilt besvärligt att skriva in en egen källbeteckning, som är leverantörsoberoende och densamma vare sig källan finns hos AD, SVAR, SCB, Ancestry eller någon annan. Att länka direkt till källan är naturligtvis tilltalande och effektivt men risken finns alltid att leverantören ändrar sina beteckningar eller ännu värre helt enkelt försvinner från marknaden och då är länkningen ändå oanvändbar.

cbrpsw
2016-10-09, 18:23
Jag har boken "Källkritik och källhänvisningar" och har lyssnat på Michaels föredrag, så jag kan konstatera att min filosofi när det gäller källhänvisning skiljer sig inte från hans. GID, AID och vad det nu kan heta använder jag mig inte av just för att det är leverantörsspecifikt.
Arkiv Digital har haft ett antal kopieringsmöjligheter för att kopiera en källhänvisning som jag upplevt som mycket användarvänliga och användbara, med en vettig källstruktur kan man då kopiera och klistra in rätt källhänvisning. Snabbt, enkelt, rätt stavat och konsekvent. Vad jag har problem med är kompatibilitetsbrottet som AD gör när de lägger in en länsbokstav i en etablerad standard. Genom att bibehålla den etablerade källkopieringsstandarden och lägga till nya möjligheter skulle man tillmötesgå nya önskemål samtidigt som man skulle hålla gamla kunder nöjda. Min förhoppning är att AD kommer att landa där.
När det gäller sortering med/utan hänsyn till versal/gemen så är det något som kan ändras i DISGEN och som kan vara användbart för alla som inte varit 100% konsekventa när de matat in källor. Liksom man i en kryssruta kan välja om man vill hålla källträdet sorterat skulle man kunna ha en ruta där man väljer om hänsyn ska tas till versaler/gemena vid sorteringen. Gissar att ett sånt tillägg är ganska enkelt programmeringsmässigt.