handdator

Visa fullständig version : NotiserTom
2016-10-06, 10:28
Varför saknas en notis "Utbildning"?
Skriver man sin utbildning under Yrke kommer det ju in på första rutan i Familjeöversikten.
En utbildning anser jag inte vara ett yrke.
Alltså: Lägg till en notis Utbildning som läggs i tidsföljd bland notiserna.

Christer
2016-10-06, 13:57
Ett annat förslag som väckts inom detta område är en notis kallad Titel. Den kan jag se som snarlik. Vissa yrkestitlar är egentligen själva resultatet av en utbildning, t.ex Civilingenjör.
Men vår lösning kommer nog att bli lite annorlunda som bygger på att definiera egna notistyper.

Rolf Carlsson
2016-10-07, 12:17
Detta har diskuterats i annat sammanhang, där Christer deltagit.


Yrke/Titel-utmärkelser/Utbildning är ett komplex som går in i vartannat.
Snickare och verkstadsmekaniker är rätt distinkta yrken.
Greve och Riddare av Vasaorden är nog entydigt titel/utmärkelse
Är Professor och Direktör yrke eller titel?
Är Civilingenjör Utbildning eller titel eller kanske rent av yrke?
Vad är Filosofie Doktor - titel eller utbildning?


Det är nog som Christer antyder att detta komplex kräver en del omtanke och inte är så enkelt som att tillfoga några nya notisformer.

kallstrand
2016-10-07, 13:53
Varför krångla till det? Christers förslag att kunna skriva in egna notistyper är ju alldeles utmärkt. Det har man kunnat göra även tidigare i alla fall i 8:an. Helt enkelt byta namn på en befintlig notis.

Tom
2016-10-07, 19:55
Att gå i skolan, är det ett Yrke eller Utbildning, Jag har jobbat som lantbrukselev, Yrke eller Utbildning, jag har gått på högskola och blivit Lantmästare, Yrke eller Utbildning, möjligtvis Titel när man väl blivit Lantmästare.
Numera skriver jag in Utbildning som rubrik under Levde.
Men Christers förslag är utmärkt. Jag väntar på det.