handdator

Visa fullständig version : DubletterGuilem
2016-10-28, 22:56
Bland importerade faddrar hittar jag en dublett av en slump. Dublettsökningen har inte hittat den. Förnamn och efternamn liksom socken är desamma. När jag skriver in födelsedatum hittas dock dubletten. Hur gör jag nu? Jag trycker på "koppla" och får upp två fönster med dubletten i båda. Det går inte att dra och släppa dubletten från det ena fönstret till det andra. Om jag ändrar så att dublettens far blir centrumperson i det ena fönstret kan jag flytta över min dublett. Då har jag plötsligt två versioner av barnet där. Och hur gör jag då med existerande relationer?
Tack sam för hjälp med detta.

Hans-Peter
2016-10-28, 23:38
Hej!

Jag har lite svårt att få grepp om vad det egentligen är du vill, men jag försöker som jag förstår det.

Du har två personer som är dubbletter, så långt är jag med. Men hur är det med deras relationer, är de också identiska i alla stycken?

Jag misstänker att så inte är fallet.

Om det är så att, vi kan ju kalla honom A, har såväl fader som barn korrekta medan person B endast har delar av det korrekt, vill det enklaste vara att koppla bort relationerna (högerklicka på en relation och välj koppla loss) till person B och sedan radera personen.

Du kan även koppla B bort men i så fall får han inte vara centrumperson.

När du har kopplat B loss kan du radera honom.

Guilem
2016-10-29, 13:18
Tack för hjälpen. Det går alltså inte att "slå ihop två personer". Hittar man dubletter måste den ena raderas och dess relationer kopplas ihop med den andres. Jag håller just nu på att ordna med de importerade faddrarna. En fadder, Sara Persdotter, kontrolleras med dublettsökning. Inget resultat. Söker jag däremot på "Sara Persdotter" får jag två träffar. Den ena av dessa visar sig vara just den faddern. Faddern har ju inga relationer, så lösningen blir då att jag måste radera faddern och lägga till den andra Sara som fadder. En möjlighet att göra två personer som är identiska till en hade gjort det enklare.

Hans-Peter
2016-10-29, 13:29
Hej!

Hej!

Nej det går inte att slå ihop två personer till en.

Just problemet med importerade faddrar får man ju ofta dubbletter, det varnas till på köpet för det vid dessa personer. De importerade faddrarna har ju normalt inga relationer, inte ens ett kön har de, så de är ju enkla att radera, sedan tar man den person man redan har i sin databas in som fadder och det hela kommer att fungera som det var tänkt.

Edgar
2016-10-29, 16:25
Disgen har inga identiska personer. Åtminstone individnumren är olika. De kan därför inte slås ihop. Om du anser att de två är samma person, måste du därför radera den ena för att bli av med dubbletten.

Christer
2016-10-31, 09:23
Det är klokt att inte radera personen direkt. Titta först vilka notiser som finns och flytta över de du vill ha kvar.

Roffe
2016-12-06, 18:00
Hej, jag har ett antal dubletter i Disgen 2016. Jag tror att jag har förstått att det inte finns någon enkel funktion att föra ihop de olika dubletterna, utan man måste föra över all information till en av dessa och radera de andra. För att vara säker på att inte förlora någon information vore jag tacksam om det finns någon som redan har gjort detta och som kan ge information om hur man bäst/enklast går tillväga för att bli av med dubletter och inte tappa någon väsentlig information som finns i någon av dessa dubletter.

Roffe
2016-12-06, 18:07
Kan komplettera med att dubletterna nog har uppstått vid import av data från ett annat släktforskningsprogram via gedcom.

Olle_Olsson
2016-12-07, 21:21
Gå in på Disgen 2016/ Sökning / Dubbletter – ta bort och koppla ihop personer - gör så här
https://forum.dis.se/vb/showthread.php/2754-Dubbletter-%96-ta-bort-och-koppla-ihop-personer-g%F6r-s%E5-h%E4r
//Olle Olsson

31581
2017-10-26, 14:08
När man flyttar barn från en familj till en annan vid dubletthantering (för att få EN familj kvar med alla barnen) krachar programmet titt som tätt. Då får man göra om sökningen av dubletter. Vore bra om denna fill kunde vara kvar även om programmet krachar (varför då). En bugg som funnits sedan start tror jag.:confused:

Edgar
2017-10-26, 15:42
Detta är ett känt fel i Dg2016. Det uppträder om man har Windows-förstoring aktiverad på skärmen. Programmet kraschar om man flyttar ett barn nedåt i barnaskaran. Flytta de andra barnen uppåt i stället. Förhoppningsvis är detta åtgärdat i nästa uppdatering. Se bl.a. https://forum.dis.se/vb/showthread.php/2765-sortera-barn.

31581
2018-03-02, 11:58
Tråden började med att man fick två faddrar som var dubletter. Hur man då skall förfara blev oklart eftersom det blandades in vanliga dubletter. Ingen av faddrarna har ju någon "relation" utom att dom är fadder (till var sitt barn-inte nödvändigtsvis fråpn samma familj). Hur gör jag då för att den ena faddern blir registrerad som fadder till båda barnen och den andra sen skall kunna raderas??
I Root kan man "smälta" ihop individer med olika individnummer och alla notiser från båda (även om de är olika) kommer med i den nya samansmälta individen. En sådan funktion hade underlättat rejält och undvikit missade uppgifter. Om Roots kan-kan väl DIS-varför inte fråga deras programmerare hur man gör???

Christer
2018-03-02, 12:15
Faddrar har ju faktiskt en relation och om det nu är olika personer så är inte inte kul att få dem maskinellt sammanslagna. Personligen vill jag nog ha bättre kontroll på vad som sker.
Jag har ägnat en del tankeverksamhet åt att försöka beskriva stegen vid en analys för att slå ihop två personer med olika relationer och olika egenskaper (notiser). Jag gör sådan städning då och då i min egen databas med lyckat resultat men situationerna är oftast olika och kräver en del tankeverksamhet. Bara det att frågan ställs då och då visar ju att det inte är så enkelt. Om det inte går att beskriva lösningen är det inde så enkelt att utveckla.

Edgar
2018-03-02, 13:15
Jag gör så här för att kolla dubbletters notiser:
Dela Disgen i två familjeöversikter (FÖ) (Arrangera familjeöversikterna för flyttning/koppling F12).
Lägg de två dubbletterna i var sin FÖ.
Öppna de två dubbletternas Personöversikter (PÖ) och lägg dem bredvid varandra.
Nu kan notiserna jämföras och kopieras/flyttas mellan personöversikterna (alla relevanta notiser till den dubblett, som skall vara kvar).
Koppla loss och radera den dubblett som skall bort.