handdator

Visa fullständig version : Olika resultat i Välj person och Sök personm05143
2016-11-02, 12:06
Söker enbart på Förnamn med g*er.
I Välj Person blir det 52 träff
I Sök Person blir det 4 träff (har nollställt). Dessa 4 ingår bland de 52 träffarna ovan

Är det olika algoritmer?

Kör update 2. Samma svar i update 4.

Christer
2016-11-02, 15:14
I välj person får du träff på både Ingegerd och Georg. Dvs oberoende på var i namnet textsträngen återfinns.

Edgar
2016-11-02, 15:59
Vad jag förstår är det helt olika algoritmer. I "Välj person" sker sökningen kontinuerligt i takt med att du matar in tecknen (ingen SÖK-knapp) och den inmatade strängen kan ligga var som helst i målet för att få träff. Vid "Sök person" matar du först in alla sökvillkor och klickar sedan på en SÖK-knapp och algoritmen är mer exakt.
Se även
https://forum.dis.se/vb/showthread.php/2687-Funktionen-V%C3%A4lj-person-tycks-ge-olika-resultat-i-DG8-och-DG2016!

m05143
2016-11-02, 16:22
EDGAR, hm. Borde det inte vara samma resultat eftersom jag inte använder några andra villkor i Sök person? I vilket fall som helst så måste väl det här uppmärksammas?

Edgar
2016-11-02, 17:25
Jag kanske inte skulle ha gett mig in på de här tråden. Jag är varken utvecklare eller fadder, bara en enkel användare och jag ville bara relatera hur jag uppfattat funktionerna.

Funktionen "Välj person" är vad jag förstår ett sätt att snabbt hitta en person som du vill jobba med. Du söker alltså en enda person. Det första som kommer upp är listan med senast använda personer. Om personen inte finns där, har du en sök-funktion på fliken intill. Den skall också vara snabb och smidig. Ingen SÖK-knapp finns utan för varje bokstav du matar in får du en träfflista att välja ur, där den inmatade strängen återfinns någonstans i träfflistans personnamn. Redan efter två eller tre bokstäver kanske träfflistan är så kort att du hittar personen och kan välja den. Det viktiga här är smidighet och snabbhet, inte exakthet (du gör själv det slutliga valet).

Funktionen "Sök person" är däremot den avancerade sökfunktion som behövs för att ta fram mer exakta träfflistor som bl.a. kan användas för att ta fram speciella utdrag, utskrifter etc. Där måste sökalgoritmerna vara mer exakta och förutsägbara. Du matar in en serie sökvillkor och trycker sedan på SÖK-knappen. Programmet gör sedan sitt val och presenterar resultatet i en slutlig träfflista där som regel alla personer är intressanta för fortsättningen. Det viktiga här är flexibilitet och noggrannhet, inte snabbhet.

Så har jag uppfattat skillnaderna och orsakerna till att sökresultaten blir olika. Den främsta orsaken till att resultaten skiljer är förmodligen att vid "Välj person" kan söksträngen finnas var som helst i målet utan krångel med joker-tecken. Det blir därmed enkelt och smidigt och ger ett snabbt resultat.

m05143
2016-11-02, 20:01
Jag är inte heller utvecklare eller fadder, men jag är utbildare. Om jag bara söker på för- och efternamn i Sök person så borde det ge samma resultat. Om det inte blir det måste jag kunna förklara (baserat på skriftlig dokumentationen för DG16) hur sökreglerna uppför sig, och ev. skiljer sig åt.

Christer
2016-11-03, 08:11
I den inbyggda hjälpen tycker jag nog att det framgår av texten:
"Tips: Resultatet visas oberoende om textsträngen är i början, slutet eller mitt i namnet.."

Så också i handledningen på https://www.dis.se/valj-person

m05143
2016-11-03, 21:40
OK, det står där. Men jag förstår inte vitsen med att sökningen skall ge olika resultat mellan Välj person och Sök person!