handdator

Visa fullständig version : Var finns html mallarna och kan man kopiera och sedan ändra i en mall?secast
2016-11-07, 17:57
Jag har fått ett fadderärende där användaren inte vill ha med f,m,ff,mm,ffm etc framför varje persons namn i trädet. Skulle man kunna kopiera exv Disgen mall nr 7 och editera i den för att få bort dessa "förled"? Var hittar jag i så fall mallarna? Mappen HtmlMallar är tom.

Edgar
2016-11-07, 18:36
Programmets egna mallar ligger i Dg2016:s programmapp på systemdisken (vanligen C:\Program (x86)\Dis\Disgen2016\HtmlMallar). I mappen HtmlMallar i din Datamapp kan du ha dina egna Html-mallar och de visas då tillsammans med standardmallarna när du ska välja Html-mall vid Html-exporten. Du kan alltså kopiera en standard-html-mall från C:-disken till mappen HtmlMallar i din Datamapp och där modifiera den efter egna önskemål. Ge den ett eget namn och den visas i inställningarna för Html-exporten tillsammans med standard-mallarna.

secast
2016-11-07, 20:36
Utmärkt Edgar. Jag har gjort så med mall nr 7. Har du någon aning om vilken av de ingående filerna som innehåller koden för att visa f, m, fm, mm, etc som anges före namnet när personerna visas i trädform? Hur skulle man kunna göra för att undertrycka visningen av dessa förled?

Edgar
2016-11-07, 20:46
Tyvärr, det vet jag inte. Troligen finns koden som producerar bokstavskombinationerna (f, m, ff, fm etc) inte i mallarna utan i Disgen-programmet. Däremot bör det i mallarna finnas information/kod om var dessa bokstäver skall placeras och där kanske det går att göra något.

m11916
2016-11-09, 18:14
Detta ligger inte i mallarna utan måste programmeras i DISGEN.
Funktionen DGMall(ff, Person) i mallarna skriver ut både ff och övriga data om personen.
Kan man kanske tänka sig ett förbättringsförslag med en inställning inne i Disgen för om man vill ha med ff eller ej.

Anders Larsson
2016-11-10, 21:53
Hej,

Jag vet inte om det är relevant i sammanhanget men när det gäller den vanliga utskriften av en antavla i tabellform så finns valet om f, m, ff, mm och vidare skall skrivas ut på fliken "Utseende" under fliken "För antavlan" under inställningar för Antavla.

Jag har inte klart för mig om denna inställning påverkar exporten till HTML, men det kanske kan vara till någon hjälp att veta att valet finns.

Hälsningar,
Anders

secast
2016-11-10, 23:26
Nej denna inställning påverkar inte html exporten. Efter Gunnars påpekande att funktionen finns inbäddad i Disgens programkod så tycker jag liksom Gunnar att man borde kunna lägga till valet om f, m, ff etc i html export dialogen analogt med hur det fungerar i utskriftsdialogen.

Jag får lägga ett förbättringsförslag i Redmine om saken.

erikrn
2016-11-14, 20:35
Ja ja ja
Jeg har brugt at exportere html til min web-side
Og det ser inte bra ut med dette f,m,ff, . . .
Det ville være ganske bra at ha mujlighet at kunne fravælge det

Erik
Danmark

m04041
2016-11-15, 12:08
Så vitt jag kan se så går det att få bort f, m osv. Jag kopierade mall nr 7 och tog bort texten [DGFfmm]. Den fanns i 7 filer. Sen gjorde jag en ny export, och f, m osv var borta.
Ett annat enklare (och fulare) sätt är att i screen.css lägga till raden display:none; i em.ffmm. Då finns texten kvar, men visas inte.

m11916
2016-11-15, 17:19
Ja så är det, det fungerar ju alldeles utmärkt :) . Bifogar css-filer för Disgen7, byt bara ut dessa filer i mallbiblioteket så visas inte den texten.

secast
2016-11-16, 11:25
Strålande. Testat och befunnits välfungerande. Stort tack till goda insatser från Elisabet och Gunnar. Nu ska jag vidarebefordra lösningen till min användare.

secast
2016-11-18, 10:48
"Min" användare gav oss alla ett stort tack för lösningen ovan. Samtidigt pekade hon på ett märkligt resultat från exporten. Jag kan verifera hennes "findings". Samma sak finns också beskrivet av andra användare här på forumet, se exv nu senast #2705. I Redmine finns det flera förbättringsförslag på samma tema, men ingen proffslösning verkar vara i sikte förrän någon gång i version Disgen2017.

Nu tänkte jag att testa våra två duktiga html experter, Elisabeth och Gunnar, om det inte finns någon "work-around".

Kort problembeskrivning:

Jag kör en mini html export med endast fyra personer, mina föräldrar och mina farföräldrar. De är alla avlidna. Jag själv och min syster lever i bästa välmåga och finns inte med i söklistan vid exporten. Trots detta så dyker vi upp med fullständiga namn som barn till våra föräldrar. Till skillnad mot "döda barn" är våra namn inte klickbara. Detta är då inte speciellt bra ur integritetssynpunkt och PUL om jag nu vill publicera mitt fina träd på webben. Nu kanske jag kan hitta raderna med våra namn i någon av html filerna och där ta bort dem. OK för två individer men knappast görligt för några hundra om jag skulle vilja publicera hela mitt träd.

Alltså: finns det något sätt att i mallfilerna plocka bort de rader som triggar utskrift av levande barn, men låter de som är döda finnas kvar?

m04041
2016-11-18, 19:20
Jag upptäckte samma sak vid mina tester, att ovalda personer också kom med i html-exporten. Jag tror inte att det finns någon "work-around" för detta tyvärr, eftersom de exporterade personerna inte är märkta på något sätt.
Man får se till att starta sin export med far- och /eller morföräldrar till dem man inte vill ha med alls. Krångligt.
Detta gör att html-exporten, i mina ögon, har tvivelaktigt värde, tyvärr.

erikrn
2016-11-18, 20:36
Så vitt jag kan se så går det att få bort f, m osv. Jag kopierade mall nr 7 och tog bort texten [DGFfmm]. Den fanns i 7 filer. Sen gjorde jag en ny export, och f, m osv var borta.
Ett annat enklare (och fulare) sätt är att i screen.css lägga till raden display:none; i em.ffmm. Då finns texten kvar, men visas inte.

Kan noget lignende gøres med malle db5 ??

Erik
Damnark

m04041
2016-11-19, 09:44
För mall 5 är ändringen med att ta bort texten [DGFfmm] samma. Den finns i 7 texter här också.

Den andra ändringen, i css-filen blir så här: Filen heter anstil.css, och sektionerna som ska ändras heter .rel och .rel2
Man lägger till texten display:none;

erikrn
2016-11-19, 12:01
Tak til Elisabeth - kan jeg spørge, arbejder du i danmark ???

m04041
2016-11-19, 13:18
Jag arbetar inte alls numera, dvs jag är pensionär.

Torgny Larsson
2016-11-20, 14:09
Hej!
Jag har nu testat metoden att ta bort [DGFfmm] i 7 av filerna i HTML-mallen Disgen10 även i Disgen 2016, och det fungerar.
Troligen fungerar det även för övriga mallar, och i Dg 8.2d.