handdator

Visa fullständig version : Vad listas under "Bland senaste"?GöranC
2016-11-26, 17:46
I fönstret "Välj person" finns en flik "Bland senaste". Enligt handledningen skall de som visas under denna flik vara de personer som jag "senast registrerade eller redigerade". Stämmer detta verkligen?
Jag har exempelvis redigerat namn och lagt till ny flagga utan att den redigerade personen kommit med under "Bland senaste". I stället har den person jag råkat ha "aktiv" när Disgen avslutades kommit med. Vilka är villkoren för att en person skall hamna under "Bland senaste"?

Edgar
2016-11-26, 18:11
Nej, handledningen stämmer nog inte. I "Bland senaste" hamnar, enligt handledningen för Disgen8, a) den person som var centrumperson när du senast avslutade Disgen; b) en person som du "kopplar loss"; c) om du högerklickar på en person i FÖ och väljer "Till listan över senaste personer". Jag tror inte det är ändrat sedan Dg8.

GöranC
2016-11-27, 08:53
Ja, det verkar som du har rätt. Då det är ganska meningslöst att få en lista på de personer som råkat vara centrumpersoner när Disgen stängs hoppas jag att programmet nu anpassas till handledningen.

Edgar
2016-11-27, 10:07
Jag tycker att nuvarande funktion är den bästa kompromissen. Det har fungerat alldeles utmärkt i Dg8. Det viktigaste är att i listan ha den som var centrumperson då du stängde Disgen, för då kommer du tillbaka till den personen och kan fortsätta där du slutade då du startar Disgen nästa gång. Att personer som kopplas loss också hamnar där är nödvändigt, annars blir det krångligt att hitta dem om du vill radera dem. I övrigt kan du själv manuellt lägga en person till listan. Att där automatiskt lägga alla personer som man råkar ändra/redigera under en session skulle göra listan allt för omfattande och därmed oanvändbar.

Handledningen bör därför korrigeras.

GöranC
2016-11-28, 09:08
Vi arbetar nog på olika sätt och därför skulle jag helst vilja att Disgen fungerade som det beskrivs i handledningen. Tänk vad fint det vore om villkoren att hamna bland senaste vore valbara!

Christer
2016-11-28, 09:45
Handledningen behöver uppdateras.

Pilarna för "Gå till föregående person" och "Gå till nästa person" kanske kan vara till glädje.