handdator

Visa fullständig version : Kartfunktionen låstEje
2016-12-17, 17:00
Jag tänkte lära mig lägga in underlagskartor men insåg att jag valt olycklig parametrar när jag sparade kartan. Efter att förgäves ha letat efter möjligheter att ändra parametrarna valde jag att via Utforskaren helt enkelt radera den skapade filen i biblioteket ...\DgMap\xxx_rot.jpg. Det var dumt! Kartfönstret låste sig och öppnar hela tiden en popupruta som säger att (den raderade) filen inte kan öppnas. Det hjälpte inte att starta om datorn. Jag har lagt ner mycket arbete sedan senaste säkerhetskopian och vill därför ogärna göra en återställning. Vad ska jag göra?

Björn
2016-12-18, 17:26
Hej Eje!

När du får meddelandet: besvara det och bocka därefter av valet Visa valda kartor i Lagerpanelen. Sedan öppnar du popup-menyns och väljer Val av underlagskartor. Markera din karta du just tagit bort filen för och välj Radera. Det är alltså här du raderar kartor, inte i DgMap. Det är här du också kan ändra parameterar som du ev. felaktigt valt.

Observera att kartfilerna för de kartor du placerar alltid måste ligga i DgMap. Annars kommer inte Disgen att hitta dem.

Eje
2016-12-18, 18:28
Tack! Funka direkt. Ett par andra kommentarer:
Statusfältet i nederkanten på kartfönstret verkar vara lite för kort. Texten klipps i båda ändarna. (X-koordinaten saknar början och Zoomnivån saknar själva värdet.)
Den häradsekonomiska kartan verkar bara visas till zoomnivå 37 även om den i egenskaper ska följa med ända till 46. Ska det vara så?

linah
2016-12-26, 18:00
Hej!
Ursäkta att jag tränger mig in här. Jag har råkat ut för samma sak, men när jag öppnar popup-menyn, kan jag inte välja Val av underlagskartor. Hur får jag fram det?

BoKleve
2016-12-26, 20:12
Visa kartan (F11)
Högerklicka på kartan i kartfönstret och Välj underlagskartor...

Björn
2016-12-27, 00:13
Statusraden är nog för liten för att du i Windows har valt lite större text i inställningarna för de olika fönstren. Detta är en brist som kommer att åtgärdas.

Alla kartor är ju rasterbilder och blir efter hand oskarpa när de förstoras. I Disgen finns en spärr som släcker de kartblad vars bildpunkter förstorats mer än 4 gånger. Om övre gräns 46 är satt, så kommer kartbilden att visas så länge den har bra kvalitet. Man kan lägga en karta med högre upplösning i samma lager men som tänds i detta fall vid nivå 37 eller 38 eller så lägger man en sådan i ett lager med lägre nummer och låter den visas ovanför den karta som kommer att slockna.