handdator

Visa fullständig version : Gröna kartanEje
2016-12-17, 18:07
Lantmäteriet har släppt Gröna kartan fri. Den ska på sikt kunna nås via DIS kartserver. Denna server verkar inte vara tillgänglig ännu. Är det lämpligt att installera kartan direkt från Lantmäteriet och i så fall vilken version ska man använda och hur gör man? För närvarande är jag mest intresserad av delar av Värmland och delar av Södermanland.

Björn
2016-12-18, 17:51
Den Gröna kartan i rasterform, som har anpassats för Disgen, utgör ett omfattande material som kommer att bli tillgänglig på DIS kartserver under 2017. Disgen har f.n. inget stöd för vektorkartor som kan finnas tillgänglig på Lantmäteriets webb eller på GeoData-portalen.

Eje
2016-12-18, 18:29
Ok. Då avvaktar jag.

m00707
2017-10-19, 09:40
Den Gröna Kartan som kommer att bli tillgänglig via DIS, vilken version är det?
Den utgivna pappersvarianten har nämligen sockengränser vilket den digitala saknar.
Även jag saknar sockengränserna för att kunna bestämma vilken socken en viss punkt i terrängen ligger i.

Björn
2017-10-20, 13:31
De topografiska kartorna vi har på "lager" inför en tänkt lansering på en Kartserver har följande ungefärliga utgivningsår:
Sverigekartan i skala 1:1 milj (finns på DIS-webben) är från 2003,
Röda kartan i skala 1:250 000 är från 1997 (också på DIS-webben).
Blå kartan i skala 1:100 000 är från perioden 1996-2004 och
Gröna kartan i skala 1:50 000 är från perioden 1999-2002
På dessa Gröna rasterkartor finns församlingsnamn och gränser markerade (~ motsv. Digenkartans egna).

Eftersom vi fn saknar resurser att få till en bra Kartserver, planerar vi att ge ut dessa kartor på USB under hösten.

MVH Björn