handdator

Visa fullständig version : Utskrift med utgångspunkt från ett datumRoadrunner
2011-02-16, 13:13
Hej,

finns det möjlighet att göra en sökning/utdrag genom att ange ett datum som sökparameter. Jag sysslar med gårdsforskning och vill veta hur befolkningen ser ut vid ett specifikt datum valt efter en tidlinje. Jmf folkräkningarna. Det blir som en ögonblicksbild vid en specifik tidpunkt. För mig skulle den vara ovärderlig.

mvh/Ulf

Christer
2011-02-16, 23:54
Du kan göra en söklista med personer med utgångspunkt från ett tidsintervall för valda händelser och orter. Sen beror det på vad du vill ah utskrivet. Egna Utdrag kan vara användbart.

Roadrunner
2011-02-17, 00:07
Det kanske kan vara bra i många lägen. Men i ex by/gårdsforskning vill man kanske veta vilka som t.ex bodde i resp torp/gårdar vid en given tidpunkt. Ett exempel. En person är född, lever och dör på samma gård. Hur får jag ex med den personen om jag vill veta vilka som levde i huset sista december 1899? Det kanske finns en födelsenotis 1888 och nästa notis är kanske en vigsel 1907. Så ett tidsintervall är ett för oexakt verktyg. Jag vill kunna frys en bild efter en tidsaxel (ungefär som folkräkningen) och det måste finnas fler än mig sam har den funderingen.
Det finns många användningsområden för en sådan rapport.

Christer
2011-02-17, 10:45
För att du med säkerhet ska veta vilka som levde en viss tidpunkt på en viss plats så måste det finnas en registrerad uppgift (notis) om detta på personerna i fråga. Annars blir det bara spekulationer.
Med den utgångspunkten så funkar väl mitt förslag ganska bra.

Roadrunner
2011-02-17, 11:21
Tack för din hjälp och försök att förklara för mig, det uppskattar jag mycket! Men jag hänger inte riktigt med i svängarna ;-)
Jag vet inte riktigt vad du avser med en registrerad uppgift. Jag registrerar strikt alla händelser som finns i exempelvis husförhören. Efter att en person har fötts kan det ta decennium innan nästa händelse kommer på samma person. Jag kan inte lägga in för varje år att personen levde där som händelsenotis, det blir lite fel tycker jag. Enda tillfället jag tycker kan bli fel är när det är personer som inte är färdigforskade och det ser ut som att personen fortfarande är i livet. Grundförutsättningen är självklart att födelse- flytt- och dödsnotiser finns registrerade. Om det kriteriet är uppfyllt ser jag inte hur mina antaganden kan bli en spekulation? Hoppas du förstår hur jag tänker. Det finns en rapport som heter livslinjer där man kan se hur de levt utefter en tidsaxel. Det jag vill göra är att dra ett lodrätt streck utefter den axeln och kika in i de olika torpen och se hur det ser ut och se hur familjebilden ser ut och om det finns några andra personer där för tillfället såsom drängar, pigor etc.

Med ditt förslag på mitt första exempel så även om jag tar ett 10-års intervall är det inte säkert att barnet kommer med om det inte finns en händelse inom just den tidsperioden. Och då anser jag att risken för spekulation blir än större. Men jag kanske uppfattar dig lite fel?

Christer
2011-02-17, 23:04
Jag menar att du inte med säkerhet kan veta att en person levde på en viss plats en viss tidpunkt om du inte har en notis registerad för den tidpunkten. Bara för att han bodde där några år tidigare och några år senare, så innebär det inte att han levde där den tidpunkten du vill undersöka.

Roadrunner
2011-02-17, 23:17
Du får gärna ge ett förslag på hur jag ska gå tillväga då. Jag har skrivit av husförhören i detalj i 2 byar i Dalarna från 1850 till 1940 och fört in ALLA notiser i Disgen. Jag törs nog påstå Christer att det är så nära verkligheten jag kan komma med de flyttrörelser som där är upptagna. Och jag kan inte se varför det inte går att anta det jag är ute efter. VIsst 100% kan man aldrig bli. Men jag har förstått nu att Disgen inte klarar det jag är ute efter och det är väl inte så mycket att göra åt.

Christer
2011-02-18, 13:15
Jag har i liknande situationer sammanfattat för personen med hjälp av Levde-notisen vilket tidsintervall som han bodde på platsen. T.ex. mellan in- och utflyttningarna om jag följt honom mellan dessa tidpunkter. Att överlåta till Disgen, eller vilket annat program som helst, att bedöma om personen bott på platsen med utgångspunkt olika händelser (född, vigd, död, flyttning etc) i hans liv tycker jag låter lite riskfyllt. Resultatet skulle då bero hur väl forskade de olika personerna är eller hur noggrann forskaren har varit.

Roadrunner
2011-02-18, 15:47
Tack för ditt svar Christer och jag håller helt med dig vad gäller noggrannheten i forskningen. Själv föredrar jag kvalité framför kvantitet och är mycket noga med att alltid följa upp i originalkällan INNAN den matas in i Disgen. Till och med SCB-materialet innehåller felaktigheter tyvärr. Själv "samlar" jag inte på antalet inmatade personer, utan de jag följer försöker jag följa ordentligt och med källhänvisning till allt. Om man är såpass noggrann så skulle mitt önskemål ha inneburit en stor hjälp.

Av den anledningen med avseende på kvalitén är jag lite anti mot Disbyt, speciellt när föreningen uppmuntrar till att medlemmarna ska lägga in så många personer som möjligt. För att få fulla funktionsmöjligheter ska man mata in 1000 personer vartannat år och det är ett klart incitament för att tumma på kvalitén tycker jag. Risken finns att om ett fel smyger sig in så sprider sig det sig som ett virus till alla. Disbyt kan vara bra för att få forskningsuppslag, men uppgifter utan källhänvisningar är ganska värdelösa i mitt tycke. Jag vet att Dispos är ett steg i rätt riktning och jag hoppas man kan tänka till angående policyn för Disbyt. Kanske det är bättre att premiera antalet nya källhänvisningar istället för antal personer. En högst personlig reflektion bara.