handdator

Visa fullständig version : För stora kartfiler - minnet slutUlf A
2016-12-28, 13:56
Har börjat med kartfunktionen efter instruktion i Diskulogen 115. Efter tre kartblad från ekonomiska kartan tog det stopp. Minnet kan inte hantera flera kartor samtidigt. Min dator är väl bestyckad med minne. Bmp-formatet ger ju väldigt stora filer. Om jag sparar om till jpg-formatet i relativt bra kvalitet blir filen 1/28 -del av bmp. Kan jag använda detta format också? Alternativt hur skall jag göra för att visa hela byn samtidigt i kartbild. Tre kartbilder ger inte stor yta?
Tillägg: Efter omstart av Disgen kunde alla kartorna inkluderas men det går lite trögt att skrolla. Fråga om effektivare filformat kvarstår dock.

GöranC
2017-01-09, 09:36
Jag har också nyligen börjat arbeta med kartfunktionen och upplevt samma problem som Ulf A. Efter att ha följt anvisningarna i Diskulogen 115 och lagt in fem bilder av ekonomiska kartan var det stopp - minnet räcker inte. Men, vilket minne avses? Datorns internminne hade vid feltillfället kvar c. 1,5GB så, där verkar minne inte saknas. De kartbilder jag hittills lagt in i DgMap är något mindre än 0,5GB - är detta av någon anledning för mycket? Finns det några tumregler för vilken mängd kartor Disgen kan hantera utan minnesproblem.

Hans-Peter
2017-01-09, 10:57
Hej!

Jag vill inte göra mig till expert, men jag har jobbat en del med kartor i Disgen 8.2d och även flyttat dem över i 2016 vid konverteringen till denna versionen.

Jag har hela gröna kartan för Malmöhus Län och delar av Häradsekonomiska kartan i min disgen, i båda fallen kartor jag själv har konverterat till Disgen enigt Björns anvisningar, själva kartbilderna har jag i JPG format och har inga som helst problem med minnet, utöver att det tar lite tid att uppdatera, men det är mitt eget fel då jag la för många kartor in. En bärbar dator av lite äldre modell har ju oftast inte den snabbaste processor på marknaden.

Ulf A
2017-01-09, 12:20
Hej!
JPG-format funkar tydligen. Jag testade med att importera en bmp-karta (ekonomiska kartan). Sedan konverterade jag den till jpg-format med Photoshop Elements - 51%/medium storlek. 37.2 MB blev då 2,7 MB (1/27-del). Jag placerade kartan enligt anvisningarna och det ser bra ut. Det är svårt att avgöra om kvalitén har försämrats i jpg-format. Jag tycker det är acceptabelt även vid 200%. Photoshop är inget gratisprogram men jag tror att det finns sådana att ladda ner. Photoshop ger också möjligheten att justera bilden till önskat utseende, kontrast, ljushet etc. om det behövs. Man skulle ju önska att en modul för att spara i jpg-format läggs in i Disgen2016. Minnesproblemet är nog något annat som måste åtgärdas i grundprogrammet. När minnet tar slut får jag rekommendationen att stänga lager men måste klicka ett antal gånger för att bli av med meddelandet och kunna stänga lager.
Generellt är ju jpg-formatet mycket bättre och mera gångbart idag än bmp- som bara tar onödig lagringskapacitet.

Torgny Larsson
2017-01-09, 13:18
XnView är ett gratisprogram som jag andvänt i många år. Har också Photoshop, men i XnView kan man med ett menyval konvertera 100 bilder på en gång från bmp till jpg, eller mellan olika upplösningar eller storlekar. Praktiskt. Programmet kommer med för vissa kameror också.

GöranC
2017-01-09, 16:56
Så har jag nu Photoshoppat och gjort om ett antal .bmp till .jpg. En .bmp på runt 70MB blev till en .jpg på 1,5- 2,0 MB. Detta innebar att DgMap reducerades med ett avsevärt antal MB.

Jag tittade sedan lite närmare på hur Disgen använde min dators RAM och såg då att det var ett i stort linjärt samband mellan hur många RAM-MB Disgen använde och antalet aktiva, visade kartbilder (i mitt fall från den ekonomiska kartan). För varje samtidigt visad kartbild "förbrukade" Disgen c. 80 MB. Detta antal var dessutom ungefär det samma antingen kartbilderna var .bmp eller .jpeg.

Av detta drar jag slutsatsen att jag med mitt nuvarande RAM aldrig kommer att kunna visa mer än 15-20 kartbilder samtidigt i Disgen och att minnesproblemet egentligen inte påverkas av kartbildernas format.
Är jag helt ute och cyklar eller...?

Nils Runberg
2017-01-09, 22:45
Jag har hämtat hem drygt 20 ekonomiska kartor men inte gjort om dem till jpg ännu. Jag har också problem med att programmet protesterar och säger att minnet är fullt eller att en viss karta inte kan visas. Jag har nu flyttat de flesta kartorna i Val av underlagskartor till listan Registrerade kartor och har bara kvar ca 5 i listan Visade kartor. Undrar om detta hjälper? Men man vill ju kanske ha ett ganska stort antal kartor öppna samtidigt. Vilket minne är det som blir fullt? Är det DISGEN internt som inte kan hantera så stor datamängd eller??

Björn
2017-01-10, 14:11
Några klarlägganden och tips om karthanteringen.

Alla bilder, även kartor, är rasterbilder. Dessa måste hanteras och visas i kartfönstret, så det finns inga genvägar att minska programmets minne genom att komprimera filerna. Däremot minskar förstås lagringsplatsen på din hårddisk med komprimering.
Oavsett hur mycket som visas av kartbilden så kräver programmet att hela bilden är inladdad. Därför är rekommendation att inte hantera kartor som är större än 40-50 Mb (storleken på .bmp-filen).
För de Häradsekonomiska kartorna har vi tillämpat en s.k. Mosaikmetod: att skapa en lågupplöst översiktsbild av kartbladet och sedan 9 olika detaljkartor som ersätter översikten när man kommer närmare, dvs zoomar in. Dessa kartor ligger på 10-15 Mb.
I fallet med de nu aktuella äldre ekonomiska kartorna blir alla bilder ca 74 Mb stora (bmp). Som jag skriver i slutet av artikeln så jobbar vi att få till ett enkelt verktyg för att klippa ner dessa i förslagsvis 4 delar och skapa nya metadata (koordinater) för dessa.

I Disgen 2016 har det tillkommit två knappar med val av lager i Dialogen Val av underlagskartor. Med knappen med pil åt höger in i grön yta, väljer du ut de kartor som ligger till vänster och som passar in på den aktuella kartytan. Har kan du alltså välja de kartor som då ligger i markerade lager.
Börja med [<<] för att städa högerlistan och klicka sedan på "gröningen" Då har du bara relevanta kartor för den yta du studerar och inga andra. Det hjälper dig att hålla nere antalet aktiva kartor.

Ett annat råd är att sätta zoomgränserna så höga att du verkligen kan läsa texten i dem. Att ha en låg zoomnivå och se ett frimärke utan detaljer är ingen höjdare, det tar bara minneskraft i programmet. Om du vill se var du har dina kartblad, använd Visa kartdata (utan kartbilder) i Lagerpanelen. Även här styr du nu visningen av kartdata med lagerknapparna.

Angående minnesbrist, så är det olyckligt att minneslarmet upprepar sig för alla de valda kartorna. Ändring är på väg, där visningen av kartorna slås av så att rätt åtgärd kan utföras inför ny visning.

JA, det finns brister i hjälptexterna, men prova att söka på "kartor" så får du upp en lista på 14 avsnitt där du kan finna med info. Sök på "egenskaper kartor" så blir det bara 5 avsnitt att läsa i.

Lycka till med kartstudierna!

Ulf A
2017-01-10, 18:03
Tack Björn,
Nu vet jag mycket mer om hur jag skall hantera denna intressanta funktion.

GöranC
2017-01-11, 13:54
Jag har följt Björns råd och höjt zoomgränserna för den ekonomiska kartans bilder. Med den gräns jag valt (29) innebär detta att när jag zoomar in mot en ort behöver bara 6-9 bilder vara aktiva för att täcka hela min bildskärm när zoomgränsen passeras. Så många bilder verkar Disgen i min dator normalt kunna hantera utan ”brist på minne”, dock blir bildhanteringen (förflyttning, zoomning) irriterande seg.

För varje ny ort jag skall zooma in mot behöver jag – för att hålla nere antalet aktiva bilder – gå igenom den procedur med [<<] och ”gröningen” som Björn beskriver. Detta känns lite omständligt så skulle man inte kunna tänka sig att proceduren ”automatiserades” och triggades igång när zoomningen närmar sig gränsen?

Om jag förstått Björns inlägg rätt så påverkas inte ”Minne saknas”- problemet av om underlagskartorna är sparade som .jpg eller .bmp. Däremot kräver det sistnämnda formatet avsevärt mera minnesplats på hårddisken.

Björn
2017-01-12, 11:34
Om det blir trögt i kartfönstret så beror det på att flera olika blad samtidigt visas, inte hur många blad du gjort aktiva i dialogen. Om man studerar flera GEK-blad med en lägre zoomgräns så att du ser flera av dem samtidigt i sin helhet så får programmet det jobbigt. Alltså är det bättre att sätta en högre zoomgräns för dessa så att man inte ser mer än ett blad åt gången. När man sedan tittar på ett område där fyra blad möts trots högre zoomnivå, men då begränsas ändå antalet kartblad till dessa fyra. Notera att ett större kartfönster också driver upp zoomtröskeln för att nå önskat resultat!

Av detta skäl bör vi framöver alltså klippa upp de olika kartorna i mindre delar för att på så sätt minska antalet aktiva delkartor och eventuellt skapa en mosaikmix med en kompletterande översiktsbild med låg upplösning.

I programmet Gimp2 finns stöd för uppklippning i lika delar med en plugin som heter image-subdivide. Info finns på www.gimp.org.

Vi tittar på hur vi skulle kunna modifiera denna funktion för att kunna göra uppdelningen på flera filer samtidigt och att också generera översiktsbilden. Därtill behöver vi ett stöd för att skapa nya metadata för de nya filerna. Är någon av er, som läser detta, insatt i Gimp2 och dess komplexa LISP-strukturerade makrospråk kanske vi kan hjälpas åt och komma snabbare till en lösning!

Björn / bjorn.gustaf@telia.com

P.S. På DIS hemsida www.dis.se/kartor-nedladdning finns nu både Sverigekartan, med zoom 10-21 i lager 4, och Den Röda översiktskartan, med zoom 22-25 i samma lager, att ladda ner. Med dessa ger du den gröna grundkartan ett "nytt liv" på övergripande nivå. D.S.

emigration@eastmark.se
2017-01-16, 08:26
Hej Björn. Jag ser att det har blivit ett fel under länken www.dis.se/kartor-nedladdning, på • Göteborgs och Bohus län (O) (13 MB). Den länkar till https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stra_G%C3%B6talands_l%C3%A4n och inte till en kartfil. De övriga är ok.
MVH

Christer
2017-01-16, 08:47
Det var jag som länkat fel men nu är det fixat.

Tony Karpenholt
2018-07-26, 00:48
Laddade hem det nya Disgen 2018 i dagarna....tycker att programmet känns fräscht och modernt...däremot har jag samma problem som en del andra verkar ha i denna tråd med kartdelen, att den "laggar" när man väljer "lager" ??? just kartdelen fungerade utmärkt på 2016 versionen....dessutom verkar min Sverigekarta och de Häradsekonomiska kartorna för Disgen ha försvunnit efter uppdateringen...eller de orkar inte laddas upp??.. tråkigt då jag lagt mycket tid på att få till en "snygg" karta..läst tipsen och kämpar på!!
mvh Tony

Torgny Larsson
2018-07-26, 07:37
Kartorna skall definitivt finnas kvar, om du gjorde en normal uppdatering. Du kan kolla det genom att i Disgen 2018.1 meny Arkiv välja "Öppna datamappen" och titta i DgMap. Finns de inte kvar där, då har du inte gjort en normal uppdatering, utan kanske i Dg2018 skapat en ny datamapp för Dg2018, och återläst en säkerhetskopia, där då inte kartorna var med.
Om kartorna finns där, men ändå inte visas i kartfönstret när du klickar i "Visa valda kartor", prova då att högerklicka i kartfönstret, och välj föst "Uppdatera kartdatabasen" som tar lite tid men du får upp en förteckning som du kan stänga, och sedan "Välj underlagskartor" där du väljer ut kartbladen igen. Men det har du kanske redan provat.
Om inte kartorna finns kvar i DgMap, och du har kvar Dg2016-datamappen separat, då kan du väl kopiera dina kartor i DgMap i Dg2016 till DgMap i Dg2018.
Och kontakta gärna en av våra kartfaddrar om du inte får rätt på det.

Tony Karpenholt
2018-07-26, 11:23
Tack för ditt snabba svar Torgny
Gick in på DgMap och där fanns bara hänvisningar till mina kartblad, och med tillägget "kartfilen hittas ej".....hittade på en säkerhetskopia kartbladen och kopierade in dom....dessvärre fungerar det inte med att uppdatera eller synkronisera bladen.... vilket gör att varje kartblad separat måste hämtas och läggas in på Disgenkartan igen....vidare verkar markering boplatser mm vara försvunna...blir trassligt att reda ut detta...(Då jag gjorde uppdatering till Disgen 2018 följde jag instruktionerna på Dis hemsida....så det måste väl ses som en s.k. normal uppdatering).
Trevlig släktforskning i värmen

Torgny Larsson
2018-07-26, 11:31
Det vill jag gärna titta på, när du har tid.

Tony Karpenholt
2018-07-27, 12:44
Har bitit i det sura äpplet och laddat in de häradsekonomiska kartbladet ifrån USB-stickan på nytt. Det är möjligt att det på något sätt gått att få "igen" kartorna ifrån 2016 versionen...med boplatser etc..men men...
Det jag lärt mig av detta är att vara mycket försiktig vid uppdateringar av programvaran....gjorde säk.kopiering naturligtvis men det gick ju inte att få kartdelen att fungera ändå...trots överföring av Dgmap ifrån 2016 till 2018 versionen.. men nu är det nya insatser och nya tag..
Tack för alla tips och uppslag, Torgny..

Torgny Larsson
2018-07-27, 13:17
Om du anser att det uppstod i samband med uppdateringen, så önskar vi naturligtvis kunna undersöka det. Kommer så småningom att kontakta dig, om det är ok.

BoKleve
2018-07-28, 01:13
Har bitit i det sura äpplet och laddat in de häradsekonomiska kartbladet ifrån USB-stickan på nytt. Det är möjligt att det på något sätt gått att få "igen" kartorna ifrån 2016 versionen...med boplatser etc..men men...

Dina "boplatser" är inte kopplade till kartorna! Dom är i ortsträdet! Eller förstår jag fel?

Jag hoppas att du utnyttjar "kartförrådet" (https://www.dis.se/underlagskartor) och inte "DgMap" för HEK-kartorna!