handdator

Visa fullständig version : Allvarligt fel i Disgen2016Rolf Carlsson
2017-01-03, 18:16
Vid ett par tillfällen har jag fått felmarkeringen "ett allvarligt fel i Disgen" har inträffat. Åtminstone någon gång har det hängt samman med hopkopplingar och jag har känslan av att ha kommit något "snett" med musen och släppt i fel position. Ett exempel kan vara när jag vill föra över ett barn men hamnar på en ännu ej registrerad partner i raden ovanför och barnet har samma kön som makan/maken.

I vart fall måste jag, som jag förstår, återstarta Disgen. Den tänkta transaktionen blir självfallet ej genomförd, vilket jag förstår. Jag tror inte att några tidigare transaktioner faller bort.

Vidare verkar det som om senaste orter och senaste källor från "dagens" session ej kommer med vid återstart - det visas samma läge som vid föregående start av Disgen. Samma sak med senaste personer under "gubben" eller i spalten till höger i öppningsfönstret. Definitivt visas inte centrumpersonerna från de två fönstren vid den avbrutna transaktionen. För att enkelt återskapa läget borde åtminstone centrumpersonen/erna återfinnas under senaste personer vid denna typ av avbrott. Önskeläget är självfallet att Disgen varnar på något annat sätt än att avbryta sessionen.:(

Jag kan just nu inte precisera det mera än så men vill ändå framföra företeelsen.

Christer
2017-01-04, 07:43
Om du inte gjort några åtgärder så skickas en buggfil som sparas hos Dis varje gång som programmet kraschar. Detta görs för att vi ska få en bild av felaktigheter som programmet inte tar hand om på ett kontrollerat sätt. De ligger till grund för att se hur vanliga olika fel är. Tillsammans med felrapporter som beskriver hur ett fel kan återskapas ger det bra hjälp vid analys, felrättning och verifiering. Om inte felet kan återskapas av utvecklarna så är det mycket svårt att åtgärda.

Således hoppas vi att du kan beskriva hur du gör för att återskapa felet.

Rolf Carlsson
2017-01-04, 17:30
Jag har återstartat Disgen och manuellt öppnat fönstren med de centrumpersoner jag hade före kraschen och på nytt genomfört kopplingstransaktionen. Det kan möjligtvis även varit någon annan orsak men jag kan inte helt säkert dra mig till minnes.

Som jag nämnde ovan vore det bra om Disgen memorerade centrumpersonen/erna i samband med kraschen, då blir ju återskapandet mycket enklare.

Christer
2017-01-05, 09:02
Den nuvarande lösningen är att alla dessa värden ligger i minnet och sparas först när programmet avslutas på ett kontrollerat sätt.

Rolf Carlsson
2017-01-07, 14:06
Jag råkade än en gång ut för avbrott. Vet inte om jag är den enda med detta problem. I detta fall skulle jag flytta ett äktenskap och lägga det efter ett tidigare registrerat (då sist i kedjan) och då blev det avbrott. Efter återstart gjorde jag tvärtom och flyttade det sista i kedjan och lade det före det näst sista och då fungerar det utan problem.

Uppenbarligen är det olika former av musförflyttningar, som verkar orsaka dessa avbrott. Det skulle ju vara mycket bättre om Disgen helt enkelt negligerar dessa typer av fel och man får försöka igen, om man försöker göra en ej förutsedd musförflyttning.

Christer
2017-01-08, 11:47
Vi har ett känt problem som gäller flyttning av barn som vi nämner på vår webb, se https://www.dis.se/nyheter-och-kaenda-brister-i-disgen-2016
Men jag kan inte se att det krascher när en relation flyttas, oavsett om den innehåller barn eller ej. Däremot ser jag ett avvikande beteende när adoptiv-/fosterföräldrar är inblandade.

Rolf Carlsson
2017-01-08, 21:27
..... och då kanske Disgen även kraschar när man flyttar en relation nedåt i kedjan?

Christer
2017-01-09, 07:47
Jag har testat med 150% förstoring och fått programmet att krascha vid barnflytt men inte relationsflytt. Varken uppåt eller nedåt eller relationer med ett barn eller flera barn.

31581
2017-01-15, 18:14
Det fel som Rolf beskriver händer relativt ofta i Disgen 8.2. Framför allt vid flytt av personer eller flytt av gifte med personer kopplade. Programmet kraschar och man får söka upp stället igen efter återstart. Så det gäller att hela tiden komma ihåg var man var.
Samma gäller i Disgen 2016. Kom alltid ihåg var du är för vid en krasch måste man manuellt söka sig dit igen.

Christer
2017-01-16, 08:44
I Disgen 2016 är rekommendationen att du istället flyttar de andra barnen uppåt. Då går det bra.