handdator

Visa fullständig version : Källanvisningar utan citat som alternativLÅS
2017-01-09, 15:57
Jag använder mig av att i ”citat” ange en paragraf eller avsnitt i ett domstolsprotokoll för att visa hur jag har tolkat texten. Men vid utskrift blir detta ofta ett väldigt omfattande material som inte intresserar alla. Däremot ser jag det av vikt att i de flesta sammanhang kunna hänvisa till källan. Jag efterlyser därför möjligheten att kunna göra den inställningen att i registret för citat kunna välja bort att ha med texten i citat.
Eller går det redan nu i någon funktion jag missat?

Olle_Olsson
2017-01-09, 17:11
När du klickar på utskrift, i nästa steg väljer du utskriftsform (Ansedel, mm). I nästa steg, Välj bland de olika mallarna med ”nedåt-pilen”; ”Inställningsmall”
I nästa steg klicka på ”Inställningar”, och välj vad du vill ha med i utskriften.
I rutan för; ”För ansedeln” och ”Innehåll”, klicka på ”Huvudpersonen” så kommer 2 nya rutor upp ”Välj bland” och ”Valda”.
Innehållet som du vill ha med i utskriften, ska du flytta över från vänstra till högra sidan (till rutan ”Valda”). Sen gör du likadant med de övriga, Levnadsbeskrivning, etc

När det gäller utskrift får man prova sig fram, och sen klicka på "Granska" och inte skriv ut, förrän man är nöjd.
Mera info; https://www.dis.se/utskr-ansedel

LÅS
2017-01-09, 17:30
Detta känner jag till, men i dessa valalternativ finns inte möjligheten att påverka om texten i citat i källanvisningen skall vara med eller ej.