handdator

Visa fullständig version : Utflyttad/FlyttadeTom
2017-01-10, 15:29
När använder ni Utflyttad resp. Flyttade?
Och hur inför ni Inflyttad (ser ingen sådant Notisnamn)?

Edgar
2017-01-10, 16:40
Jag har använt bara Flyttade-notisen sedan Dg8, eftersom man utifrån dess manual fick uppfattningen att Inflyttad- och Utflyttad-notiserna skulle utgå i framtida versioner, se bifogad bild. Det har också fungerat bra. Om man bara känner till Till-orten, lämnar man Från-orten tom och texten blir "Flyttade yyyy-mm-dd till Till-ort." och omvänt om man bara lägger in Från-ort, blir texten "Flyttade yyy-mm-dd från Från-ort".

Notistypen Inflyttad finns åtminstone under "Lägg till Notis" i Personöversikten.

Tom
2017-01-11, 10:03
Tack för svaret. Jag hade glömt att de två notiserna skulle försvinna.

Christer
2017-01-12, 07:44
Jag tror inte att de kommer att försvinna eftersom GEDCOM inte stöder vår flyttnotis utan den måste delas upp i en inflyttad och en utflyttad.

Tom
2017-01-12, 12:47
Varför då behålla Flyttade-notisen.
Det är ju i alla fall dubbelt för samma sak.
Skall man nu alltså ta bort alla inlägg i Flyttade och i stället föra in på Utflyttad resp. Inflyttad?

Edgar
2017-01-12, 18:50
Jag antar att GEDCOM-exporten klarar att anpassa Flyttade-notisen till Utflyttad + Inflyttad. Flyttade-notisen är bra. Varför lägga in två notiser för samma flytt? Där borde GEDCOM förbättras på den punkten.

Joel Vogler
2017-01-12, 20:32
Jag tycker det är olämpligt med en gemensam in- och utfyttningsnotis baserad på en enda källa.

Den uppgift om mål som lämnas vid utflyttningen stämmer många gånger inte överens med det verkliga målet, och den uppgift om avflyttningsort som lämnas vid inflyttningen kan också vara felaktig eller missuppfattad. Dessutom är datum oftast olika.

Vi behöver därför separata ut- och inflyttningsnotiser:
1) En utflyttningsnotis (gärna med noteringen ”till …”) med uppgift om aktuell källa.
2) En inflyttningsnotis (gärna med noteringen ”från …”) med uppgift om aktuell källa.

Edgar
2017-01-12, 22:45
Perfekt med en enda flyttad-notis. Man slipper skriva gemensamma data (bl.a. kommentar och datum) flera gånger. Det är tydligare vid utskrifter o.s.v. Den kan innehålla flera källor. Självklart kollar man både från- och till-orten och lägger in båda källorna i samma notis. Behöver man gå tillbaka, behöver man också bara kolla en notis.

Exakt det du föreslår får man om man
1) i Flyttade-notisen lämnar Från-orten tom;
2) i Flyttade-notisen lämnar Till-orten tom.

Tom
2017-01-13, 09:44
20292! Dina idéer är nog vad jag tycker också.

kallstrand
2017-01-13, 17:12
Jag använder Flyttade konsekvent. Förmodar att GEDCOM kan dela upp det vid en eventuell export.

Hans-Peter
2017-01-14, 12:40
Hej!

Fram till för ett par år sedan använde jag in och ut flyttade, sedan gick jag över till att använda enbart flyttade notisen.

Om jag nu minns rätt var det ett tips från Björn Johansson i samband med en kartkurs han höll här i Nynäshamn.

Naturligtvis har jag hänvisning till såväl in som utflyttnings kyrkboken i flyttade noteringen.