handdator

Visa fullständig version : Fler personer i inskickad söklista till Dispyt än som kommer tillbaks som godkändaninvic
2017-01-23, 22:16
Hej,
Försöker skicka in t.ex. 213 personer till Dispyt, de kommer också med i min fil dit.
Men sen blir det bara 204 st godkända personer, och det framgår inte varför 9 st har blivit skippade.
Vad kan de ha för fel ?

För att komma med i filen behöver de ju ha årtal + ort i antingen födelse eller dödsnotis.

carl-olof.sahlin
2017-01-24, 14:28
Hej
Kravet är att minst en notis skall innehålla både årtal och en ort (församling/land) som kan identifieras. Det är således inte nödvändigt att notisen avser en födelse, dop, död eller begravning.
I övrigt är det vanligaste för att personer inte ska bli godkänd är att personen ännu inte har varit död i 25 år eller att uppgifterna är yngre än 110 år.

ninvic
2017-01-24, 19:55
Den första kontrollen görs ju redan när filen till Dispyt skapas, alltså död i minst 25 år eller uppgifter yngre än 100 år.
Även att årtal och ort finns, kollas redan när filen skapas, jag har haft fullt sjå att få med alla som ska med i filen.
Men att det sen är några till som blir rejectade av själva Dispyt, det är de jag inte förstår. Antagligen kan det vara orter som inte kan lokaliseras, men jag får försöka gå igenom filen och se om jag har några sådana. Väldigt svårt att hitta, tänkte att någon kände till en genväg.

Joel Vogler
2017-01-24, 21:00
Du får väl tre filer tillbaka från ditt Disbyt-ombud när du skickat in ditt din fil?
Det brukar jag få, och en av dem (B) innehåller nyttig information om sådana problem som gjorde att vissa av mina uppgifter inte kom med i Disbyt. Jag ser själv det som en god hjälp för att kunna göra lämpliga rättelser/kompletteringar innan det så småningom blir dags att skicka in ett nytt bidrag.

carl-olof.sahlin
2017-01-24, 23:40
Jag glömde att nämna tidigare att för en person ska bli godkänd ska han ha både för- och efternamn. Normalt stryks "dödfödd", "Anders Perssons hu" och liknande namn vid bearbetningen av disbytombudet.