handdator

Visa fullständig version : Dialog - Utskrift utgående från orterEje
2017-02-18, 12:41
Jag tänkte ägna en del tid att forska på orter och gårdar och ville därför göra en utskrift med alla berörda orter/gårdar i Nyköpings kommun och vilka som bott när på respektive plats. Jag tycker utskriften blir onödigt omfattande och svåröverskådlig av två skäl:

1. Alla orter under Nyköping kommer med antingen någon bott där eller inte.
2. För personerna valde jag händelserna Född, Flyttade och Död. Då fick jag med alla flyttnotiser för de personer som bott på orten/gården. Även sådana notiser som inte alls gällde den berörda orten eller ens Nyköpings kommun. Jag hade under fliken Händelser markerat alternativet Tag med händelser som matchar Ort som valts ut.

Har jag missat något eller är det här "vad som bjuds"?

Jag vill samtidigt säga att jag trots ovanstående är imponerad av de omfattande utskriftsalternativen.

Olle_Olsson
2017-02-19, 14:36
Utskrift. Välj utskriftsform ”Utgående från orter”.
Tryck tangenten ”F1”,
så kommer du direkt till Hjälp-avsnittet för ”Utskrift utgående från orter”.

Om jag väljer kommun i Ortträdet (gula lampan tänds) = 0 personer
Om jag skriver samma namn på kommunen (utan lampa) = de personer som har den ”adressen” kommer med

Olle_Olsson
2017-02-19, 14:38
Utskrift i Disgen 2016. Välj utskriftsform ”Utgående från orter”.
Fortsätt;
Nästa steg > ”Orter”/ ”Tid”/ ”Händelser”/ ”Ortsinställningar” /”Personer” / ”Utskrift”;
Disgen-ort att starta med; Välj ”Ort” (lampan måste tändas)
Orter att ta med; här väljer du ort/och ev underorter (församling eller orter under församlingen, ej kommunnivå)
Klicka på ”Hämta” (så ser du vilka orter som ingår)

Tid; Här väljer du; ”alla” / händelser med datum / händelser inom årtalsintervall.
Händelser: de händelser du kan ”välja bland” finns i vänstra rutan, och de du vill ska vara med flyttar du över till högra rutan.
Ortsinställningar; Välj vad du vill ha med.
Personer; välj
Utskrift; Välj notiser för; Här kan du välja till mera, för Huvudpersonen /Övriga/ Relationer. Men då får du med föräldrar/barn/ ingifta mm (som kanske inte varit på den valda orten) (när jag skrivet ut orterna lämnar jag tomt här).
Nästa steg;
”Gör utdrag, sortera och skriv ut”. Nu får man välja; ”Alla inmatade personer” eller ”Söklista” eller ”personer med nedanstående flaggor.

Sen kommer du till själva utskriftssidan, och får välja ”Inställningsmall”, och nedanför till höger finns ”Direktval”: här ser man vad som ingår i utskriften.

I högermarginalen finns ”Inställningar”;
/Direktval / Övrigt / Register / Sidans utformning/
Direktval: välj.
Övrigt: Välj, text inom parentes eller Klammer
Register: Välj innehåll i de olika registren och teckensnitt – stil - teckenstorlek.
Sidans utformning: Format, sidhuvud, sidfot.