handdator

Visa fullständig version : Får inte med sidnummerkenth
2017-02-20, 14:03
När jag gör en antavla och tar med sidnummer så sker följande. Om jag granskar vad jag ska skriva ut så finns sidnummer med. Om jag skriver ut till RTF format finns inte sidnummer med. Ska det vara så?

Edgar
2017-02-20, 14:19
RTF är ett "Microsoft-standardiserat" textlagringsformat för överföring av text mellan olika ordbehandlare. Det innehåller ingen sidindelning, den är det meningen att den ordbehandlare, som man använder för att läsa (och skriva ut) filen, skall göra.

kenth
2017-02-20, 14:33
Tack för det. Det funkar.