handdator

Visa fullständig version : Sökning på ort ej samma resultat i Disgen 2016 / Dis 8.2 - olika behov av jokerteckenAndreas Jansson
2017-04-16, 14:33
Sökning på ort som skrivs in (istället för att väljas i trädet) ger inte samma resultat i nya Disgen.
Om jag söker på
Förnamn: Anders
Efternamn: Svensson
Ort: Tärby
... i Disgen 8.2d får jag två träffar.

I nya får jag ingen träff vid samma sökning (jag har inlett med att nollställa sökningen i båda programmen).

I Disgen 2016 måste jag lägga asterisker både före och efter ortsnamnet för att jag ska få samma två träffar som i Disgen 8.2d. Det spelar ingen roll om jag fyller i "Sök även efter underliggande Disgen-orter". Enda skillnaden är att asterisker för jokertecken nu krävs för att man ska få med personer som endast har "träd-orter" (orter valda i trädet) när man söker på samma ortsnamn i fritext.

Är det en medveten ändring av sökningen?

1233

Olle_Olsson
2017-04-17, 22:02
I ”sökfältet” måste du skriva lika som du har registrerat, förmodligen även ett län/ en kommun/ Socken / församling. Och då måste du skriva in lika som du registrerat.

Använd istället Ortsträdet i Disgen, det ger många fördelar. Du får alltid orterna stavade på samma sätt. Lägger du själv upp bynamn och gårdsnamn i församlingarna får du en god överblick över församlingen. Lägger du sen till koordinater kan du på kartan se hur personer flyttade.
https://www.dis.se/index.php/orter
När man använder ortträdet och gör en sökning, så går man till ”Gula lampan” till höger om textsträngen och ”bläddrar” fram till ”Orten”

Andreas Jansson
2017-04-20, 20:15
Jag skriver endast i undantagsfall in orter som text; det är när jag inte är säker på stavning eller ens var de ligger, som jag inte vill föra in dem i ortsträdet.

Man måste i Disgen 8 inte skriva in likadant som du beskriver för sökning. Om man skriver in ortsnamnet istället för att välja det för sökning, räcker det med en del av "raddan av namn". Jag kan skriva in "Tärby" och får då träff på även på sådana som jag skrivit in. Jag testade att skriva in orten "Storegården, Tärby (P)" på en ny person, och hittade den genom att skriva bara "Tärby" i sökformulärets ortsfält. Testa själv.

Det jag frågar om är om det är en medveten ändring av söklogiken som gjort att man nu behöver lägga asterisker på båda sidor av orten om man skriver in orten man vill söka efter. Om jag väljer orten att söka efter i trädet får jag inte med det fåtal poster som jag har skrivit in manuellt, därför kan det ibland vara intressant för mig att söka på detta sätt.

Observera att jag har gjort exakt samma sökningar i Disgen 8.2 resp 2016 (dit jag nyss importerat hela Disgen 8-databasen för att testa) och jag får olika resultat:

I Disgen 8.2 d söker jag på Förnamn: "Anders", Efternamn: "Svensson" och skriver in orten: "Tärby". Där får jag 2 träffar.
I Disgen 2016 söker jag på Förnamn: "Anders", Efternamn: "Svensson" och skriver in orten: "Tärby". Där får jag 0 träffar.
Personerna i resultatet från Disgen 8.2 har gårdar i Tärby (P) valda från trädet.

För att ytterligare testa lade jag nu till en ny person med orten "Storegården, Tärby (P)" inskriven som text som den nya personens födelseort. Jag lade till den i båda programmen och testade sökningen igen.
I Disgen 8.2 d söker jag på Förnamn: "Anders", Efternamn: "Svensson" och skriver in orten: "Tärby". Där får jag nu 3 träffar.
I Disgen 2016 söker jag på Förnamn: "Anders", Efternamn: "Svensson" och skriver in orten: "Tärby". Där får jag 0 träffar.

Det verkar som att Disgen 8.2 d automatiskt gör något slags wildcard-tillägg för att hitta orter när man söker genom att skriva in ortsnamn. Något som 2016 inte gör.

Observera att jag inte är ute efter råd för hur jag ska mata in orter. Jag är mycket noga med mitt ortsträd, men i ett fåtal särfall skriver jag in ort och kommer så fortsätta att göra i de fall då jag har bristfällig infomation. Det är inte det som denna fråga handlar om.

Jag ville bara påpeka denna skillnad och fråga om det är en medveten ändring.

ollfa
2017-04-21, 07:59
Du ska få svar på den kritiska frågan:
Ja, det är en medveten ändring av sökningen att man måste använda jokertecken. Bakgrunden är att vi använder databasens sökfunktioner i stället för att skriva egna som var fallet i Disgen 8. Därför måste vi välja mellan att alltid automatiskt lägga in jokertecken eller att inte göra det. Vi valde att inte göra det för att bevara användarnas möjligheter att söka exakt, som annars skulle försvunnit.

Bo Lindman
2017-07-07, 10:39
Jag har upptäckt konstigheter i sökningen när det gäller en ort. Det borde komma fram tre träffar, eftersom jag har tre personer registrerade som födda på den aktuella orten. I registreringarna är orten inskriven som text för två personer och inmatad via ortregistret för en person. Söker jag efter alla personer med orten Rö, så kommer det i söklistan två personer. Det borde vara tre! Söker jag då i stället på orten Rö (AB), inställt via ortregistret, så kommer det fram två personer. Inte lika resultat i de bägge fallen !!!??? Det kanske är något fel på programmet.

Christer
2017-07-10, 08:05
Kan du visa söklistan med de tre personerna så att födelseorten syns, så ska jag försöka svara.

Bo Lindman
2017-07-10, 13:24
Här kommer tre bilder, som visar orterna för de tre inmatade personerna, sökning med Rö och sökning med Rö (AB) [sista via ortregistret]. Hppas att de syns lite bättre!

Christer
2017-07-11, 09:31
Jag testar i Disgen 2016.5 och får inget av problemen du beskriver. Kan du ha fler notiser på personen Rö (AB) som visas där du menar att den inte ska det? Har du läst på om hur jokertecken kan användas. När jag söker med asterisk efter Rö så får jag träff på alla tre.

Bo Lindman
2017-07-11, 10:40
Jag har just upptäckt att jag har en notis på pappan som handlar att de levde på ett ställe i Rö (AB). Därför kommer mannen upp i söklistan, trots att födelseförsamlingen är inskriven som text.

Har provat med asterisk, och då kommer alla tre personerna upp + en person som är född i Rödeby norra (K).

Vid första försöket verkade allt så mystiskt ...

Tack Christer för hjälpen att lösa mysteriet. / Bosse