handdator

Visa fullständig version : "Sten" som minsta ortstypLÅS
2017-04-29, 16:07
På en kurs om kartan nyligen upptäckte jag att fönstret ”Redigera ort” inte var lika med det som finns i den datamapp som jag använder. ”Sten” med egen symbol har tillkommit som begrepp i ”slag av ort”.
Jag kan skriva sten i fältet för slag av ort, men den nya symbolen kommer inte med. Hur uppdaterar jag mitt ortträd för att få med denna funktion?

Är det vidare möjligt att lägga till en existerande symbol till egna ortstyper, t.ex. att använda länssymbolen för "county" i USA?

Christer
2017-05-02, 08:10
De ortsstyper, eller slag av ort, som finns i leveransen är kopplade till symboler. Du kan ange nya ortstyper men inte ge dem någon symbol.