handdator

Visa fullständig version : Egna språkvariablerm11916
2017-10-12, 20:08
Jag har önskemål om att kunna skapa egna språkvariabler att använda i HTML-mallarna. Denna funktion fanns i DG8.x och anropades då med [DGUserText(variabelnamn)]. Variabler fanns i en textfil under Language i datamappen.

Jag använde den dels för att i mallarna kunna använda olika ord som inte finns i Disgens databas samt för att kunna peka ut olika mappar beroende på vilket språk jag exporterar till.

Finns det fler än jag som saknar, eller ser nytta med, denna funktion?
Hur skulle du i så fall använda denna möjlighet?